เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
เดือนมิถุนายน 2567 มี 4 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Animal bioscience [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ A62
ฉบับที่ V.37 No.3 (Mar.2024)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 มิ.ย. 2567
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (12 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (2 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Animal bioscience [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ A62
ฉบับที่ V.37 No.4 (Apr.2024)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 มิ.ย. 2567
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (12 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (2 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Korea [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ K08
ฉบับที่ (Oct.2023)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 มิ.ย. 2567
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (54 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (7 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Time (Journal)
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ AC T07
ฉบับที่ V.203 No.11-12 (8 Apr.2024)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 มิ.ย. 2567
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (133 เล่ม)
- วารสารเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (7 เล่ม)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด