เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1066521    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องArt in America [Journal]
Local Call #A48
ผู้แต่งเพิ่มเติมBrant Art.
หัวเรื่องART.
พิมพลักษณ์New York : Brant Art, 1997.
PSUJFK มี :

(Jan.2010) - V.99 No.6 (Jun./Jul.2011) ,
V.99 No.9 (Oct.2011) - V.101 No.9 (Oct.2013) ,
V.102 No.2 (Feb.2014) - V.108 No.5 (May.2020) ,
V.108 No.6 (Sep./Oct.2020) - V.111 No.3 (Summer 2023) ,
เล่มที่รับล่าสุด : V.111 No.3 (Summer 2023)
ชื่อเรื่องArt in America [Journal]
Local Call #A48
ผู้แต่งเพิ่มเติมBrant Art.
ISSN0004-3214
พิมพลักษณ์New York : Brant Art, 1997.
หมายเหตุยกเลิกการเป็นสมาชิก 2005.
หัวเรื่องART.
PSUJFK มี :

V.99 No.9 (Oct.2011) - V.101 No.9 (Oct.2013) ,
V.102 No.2 (Feb.2014) - V.108 No.5 (May.2020) ,
V.108 No.6 (Sep./Oct.2020) - V.111 No.3 (Summer 2023) ,
(Jan.2010) - V.99 No.6 (Jun./Jul.2011) ,
เล่มที่รับล่าสุด : V.111 No.3 (Summer 2023)
            ส่งเย็บเล่ม :

V.107 No.6 (Jun./Jul.2019)
V.110 No.4 (Jun./Jul.2022) - V.110 No.8 (Nov.2022)
            เย็บเล่ม :

(Jan.2010) - (Mar.2010),
(Jun.-Jul.2010) - No.5(May.2010),
No.7(Aug.2010) - No.10 (Nov.2010),
V.99 No.1 (Jan.2011) - V.99 No.3 (Mar.-Apr.2011),
V.99 No.4 (1-30 Apr.2011) - V.99 No.6 (Jun./Jul.2011),
V.99 No.9 (Oct.2011) - V.100 No.3 (Mar.2012),
V.101 No.1 (Jan.2013) - V.101 No.9 (Oct.2013),
V.102 No.2 (Feb.2014) - V.102 No.4 (Apr.2014),
V.102 No.5 (May.2014) - V.102 No.7 (Aug.2014),
V.102 No.8 (Sep.2014) - V.102 No.11 (Dec.2014),
V.103 No.1 (Aug.2014) - V.103 No.4 (Apr.2015),
V.103 No.5 (May.2015) - V.103 No.7 (Aug.2015),
V.104 No.1 (Jan.2016) - V.104 No.4 (Apr.2016),
V.103 No.8 (Sep.2015) - V.103 No.11 (Dec.2015),
V.104 No.5 (May.2016) - V.104 No.7 (Aug.2016),
V.104 No.8 (Sep.2016) - V.104 No.11(Dec.2016),
V.105 No.9 (Oct.2017) - V.105 No.11 (Dec.2017),
V.106 No.1(Jan.2018) - V.106 No.3 (Mar.2018),
V.106 No.4 (Apr.2018) - V.106 No.6(Jun./Jul.2018),
V.106 No.7 (Aug.2018) - V.106 No.11 (Dec.2018),
V.107 No.4 (Apr.2019) - V.107 No.5 (May.2019),
V.107 No.1 (Jan.2019) - V.107 No.3 (Feb.2019),
V.108 No.5 (May.2020) - V.108 No.8 (Dec.2020-2021),
V.107 No.7 (Aug.2019) - V.107 No.9 (Oct.2019),
V.109 No.1 (Jan./Feb.2021) - V.109 No.6 (Nov./Dec.2021),
V.110 No.1 (Art Guide 2022) - V.110 No.3 (May.2022)
LDR 00429nas 2200181 4500
005 20230202192514.0
008 140722s1997 xxu eng d
022__‡a0004-3214
090__‡aA48
24500‡aArt in America‡h[Journal]
260__‡aNew York :‡bBrant Art,‡c1997.
310__‡aMonthly.
500__‡aยกเลิกการเป็นสมาชิก 2005.
650_7‡aART.
7101_‡aBrant Art.
850__‡aPSUJFK
866__‡aV.99 No.9 (Oct.2011) - V.101 No.9 (Oct.2013) ,
866__‡aV.102 No.2 (Feb.2014) - V.108 No.5 (May.2020) ,
866__‡aV.108 No.6 (Sep./Oct.2020) - V.111 No.3 (Summer 2023) ,
866__‡a(Jan.2010) - V.99 No.6 (Jun./Jul.2011) ,
866__‡aเล่มที่รับล่าสุด : V.111 No.3 (Summer 2023)
955__‡aV.107 No.6 (Jun./Jul.2019)
955__‡aV.110 No.4 (Jun./Jul.2022) - V.110 No.8 (Nov.2022)
956__‡a(Jan.2010) - (Mar.2010),
956__‡a(Jun.-Jul.2010) - No.5(May.2010),
956__‡aNo.7(Aug.2010) - No.10 (Nov.2010),
956__‡aV.99 No.1 (Jan.2011) - V.99 No.3 (Mar.-Apr.2011),
956__‡aV.99 No.4 (1-30 Apr.2011) - V.99 No.6 (Jun./Jul.2011),
956__‡aV.99 No.9 (Oct.2011) - V.100 No.3 (Mar.2012),
956__‡aV.101 No.1 (Jan.2013) - V.101 No.9 (Oct.2013),
956__‡aV.102 No.2 (Feb.2014) - V.102 No.4 (Apr.2014),
956__‡aV.102 No.5 (May.2014) - V.102 No.7 (Aug.2014),
956__‡aV.102 No.8 (Sep.2014) - V.102 No.11 (Dec.2014),
956__‡aV.103 No.1 (Aug.2014) - V.103 No.4 (Apr.2015),
956__‡aV.103 No.5 (May.2015) - V.103 No.7 (Aug.2015),
956__‡aV.104 No.1 (Jan.2016) - V.104 No.4 (Apr.2016),
956__‡aV.103 No.8 (Sep.2015) - V.103 No.11 (Dec.2015),
956__‡aV.104 No.5 (May.2016) - V.104 No.7 (Aug.2016),
956__‡aV.104 No.8 (Sep.2016) - V.104 No.11(Dec.2016),
956__‡aV.105 No.9 (Oct.2017) - V.105 No.11 (Dec.2017),
956__‡aV.106 No.1(Jan.2018) - V.106 No.3 (Mar.2018),
956__‡aV.106 No.4 (Apr.2018) - V.106 No.6(Jun./Jul.2018),
956__‡aV.106 No.7 (Aug.2018) - V.106 No.11 (Dec.2018),
956__‡aV.107 No.4 (Apr.2019) - V.107 No.5 (May.2019),
956__‡aV.107 No.1 (Jan.2019) - V.107 No.3 (Feb.2019),
956__‡aV.108 No.5 (May.2020) - V.108 No.8 (Dec.2020-2021),
956__‡aV.107 No.7 (Aug.2019) - V.107 No.9 (Oct.2019),
956__‡aV.109 No.1 (Jan./Feb.2021) - V.109 No.6 (Nov./Dec.2021),
956__‡aV.110 No.1 (Art Guide 2022) - V.110 No.3 (May.2022)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010608556A48 V.111 No.3 (Summer 2023) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010608564A48 V.111 No.2 (Mar.2023) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010607053A48 V.111 No.1 (Guide 2023) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010606808A48 V.110 No.9 (Dec.2022) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010606360A48 V.110 No.8 (Nov.2022) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010606345A48 V.110 No.7 (Oct.2022) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010606576A48 V.110 No.6 (ARTnews (A special issue of Art in America)) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010605164A48 V.110 No.5 (Sep.2022) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010603235A48 V.110 No.4 (Jun./Jul.2022) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม
30000010642068A48 V.110 No.1-3, Art Guide (Mar.-May.2022) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
123456
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
 Jan.201001 ม.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 Feb.201001 ก.พ. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 Jun.-Jul.201018 ส.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 Mar.201018 ส.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 Apr.201030 ก.ย. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
No.7Aug.201012 พ.ย. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
No.5May.201012 พ.ย. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
No.8 Sep.201001 ธ.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
No.10 Nov.201002 ธ.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
No.9 Oct.201001 ม.ค. 25541วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
12345678910
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด