เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
สื่อสิ่งพิมพ์ American Conner
Collection
ประเภทวัสดุ Continuing Resources
ชื่อเรื่อง Art in America [Journal]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ A48
วันที่สร้าง
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (45 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (6 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)

ประเภทวัสดุ Books
ชื่อเรื่อง Scientific American [Journal]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ AC S19
วันที่สร้าง
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (4 เล่ม)
- วารสารเย็บเล่ม (6 เล่ม)

ประเภทวัสดุ Books
ชื่อเรื่อง The annals of Mmerica : introduction / Encyclopaedia Britannica.
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ 976bA613 1978
วันที่สร้าง
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

ประเภทวัสดุ Books
ชื่อเรื่อง U.S.Society&Values [Journal]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ AC U07
วันที่สร้าง
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

ประเภทวัสดุ Books
ชื่อเรื่อง Issuies of Democracy [Journal]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ AC I28
วันที่สร้าง
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (8 เล่ม)

ประเภทวัสดุ Books
ชื่อเรื่อง Economic Perspectives [Journal]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ AC E46
วันที่สร้าง
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (10 เล่ม)

ประเภทวัสดุ Books
ชื่อเรื่อง Global issues [Journal]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ AC G12
วันที่สร้าง
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (7 เล่ม)

ประเภทวัสดุ Continuing Resources
ชื่อเรื่อง USA TODAY [Newspaper]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ AC U01
วันที่สร้าง

ประเภทวัสดุ Computer Files
ชื่อเรื่อง The Joy Luck Club [videorecording]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ DVD0342 J88 2007
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2589
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

ประเภทวัสดุ Computer Files
ชื่อเรื่อง The Color Purple [videorecording]
ผู้แต่ง
ห้องสมุด John F. Kennedy Library
เลขหมู่ DVD0340 C718 2003
วันที่สร้าง 25 ก.ค. 2589
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด