เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
เดือนมิถุนายน 2567 มี 45 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Pak Chong ท่องเที่ยวเตร็ดเตร่สัมผัสเสน่ห์ปากช่อง [บทความวารสาร] / ชตาทิพย์ อำพันทอง, เรื่อง ; ชื่นจิตต์ เจริญจิตต์, ภาพ.
ผู้แต่ง ชตาทิพย์ อำพันทอง
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ อ06
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2567

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Wang Nam Khiao วังน้ำเขียว วิถียั่งยืนที่คนหยัดยืน [บทความวารสาร] / อริสรา พุทธวงษ์, เรื่อง ; สมาภรณ์ อุดมรัตน์, ภาพ.
ผู้แต่ง อริสรา พุทธวงษ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ อ06
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2567

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง งดงามโบราณสถานในรอยเวลา [บทความวารสาร] / ภาคภูมิ น้อยวัฒน์.
ผู้แต่ง ภาคภูมิ น้อยวัฒน์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ อ06
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2567

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รถแห่ เสียงไทบ้าน สู่มหรสพสัญจร ลูกอีสานพลัดถิ่น [บทความวารสาร] / จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ ; ภาพ, ประเวช ตันคราภิรมย์.
ผู้แต่ง จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส45
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2567

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เดิกดื่นจนซอดแจ้ง เรื่องเานัวหัวม่วนของคนมักฟังลำ [บทความวารสาร] / ศิรินญา สุวรรณโค.
ผู้แต่ง ศิรินญา สุวรรณโค
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส45
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2567

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โชคชัย-ครบุรี-เสิงสาง ชีวิตเดินทางเคียงข้างลำน้ำมูล [บทความวารสาร] / ฐากูร โกมารกุล ณ นคร, เรื่อง ; ศรุต ทัพพเศวต, ภาพ.
ผู้แต่ง ฐากูร โกมารกุล ณ นคร
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ อ06
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2567

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หมอลำบันเทิงอีสานร่วมสมัย [บทความวารสาร] / เรื่อง วีระศักร จันทร์ส่งแสง ; ภาพ ประเวช ตันตราภิรมย์.
ผู้แต่ง วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส45
วันที่สร้าง 13 มิ.ย. 2567

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กะลาโชว์ กะโหลกซอ [บทความวารสาร] / สุชาดา ลิมป์ และ กนกวรรณ เพ็ชรโป๊ะ ; ภาพ, บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช.
ผู้แต่ง สุชาดา ลิมป์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส45
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2567

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คน(เล่า) - เล่า(เรื่อง) - เรื่อง (เล่า) [บทความวารสาร] / ถมทอง ทองนอก.
ผู้แต่ง ถมทอง ทองนอก
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส45
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2567

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แบคทีเรียในปากใครคิดว่าไม่สำคัญ [บทความวารสาร] / เรื่อง, ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ ; ภาพประกอบ, zembe.
ผู้แต่ง ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส45
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2567

12345
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด