ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 64 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง ฟาริดา อิบราฮิม
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 5 ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ชื่อผู้แต่ง สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq039/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง อังคณา สังข์ทอง
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq043/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
ชื่อผู้แต่ง กัลยาณี เสนาสุ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq014/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติด้วยครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq041/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไก การขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาครู และ การบริหารงานบุคคลของครู
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq036/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 พระราชทานพระนามพระราชโอรสธิดา และพระนามพระราชโอรสธิดาในรัชการลที่ 4 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5
ชื่อผู้แต่ง จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ,
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq030/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง : ภาคีความสำเร็จแบบมีส่วนร่วม
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq040/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างอภิบาลระบบยา
ชื่อผู้แต่ง วุฒิสาร ตันไชย
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq033/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ. 2310 - 2381) และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะตอน พ.ศ. 2310 - 2363)
ชื่อผู้แต่ง จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq031/01/18
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?