ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 พบ 174 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง นิเลาะ แวอุเซ็ง
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq031/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผลิตกล้าเชื้อผงสำหรับทำขนมถ้วยฟู รายงานการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง จารุวรรณ มณีศรี
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq030/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ชื่อผู้แต่ง ยุพดี ยศวริศสกุล
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq033/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง ซัยนูรดีน นิมา
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq036/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความต้องการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต่อบทบาทในการสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ รายงานการวิจัย
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ ปานผดุง
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq028/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตัวกำหนดโอกาสการอยู่รอดและความสำเร็จของธุรกิจขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่ง ศรันยา บุนนาค
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq029/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุด ความประทับใจในวิถีชีวิตชาวใต้
ชื่อผู้แต่ง วุฒิ วัฒนสิน
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq034/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง นาซีมะห์ อาลี
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq037/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง
ชื่อผู้แต่ง ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq032/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรื่องกระบวนการบริหารจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้แต่ง อับดุลเลาะ อับรู
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq035/03/18
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?