ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 พบ 25 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ : /
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq014/09/21
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: Just Received (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ : /
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq013/09/21
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: Just Received (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน : /
ชื่อผู้แต่ง วิจิตร ประพงษ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq018/09/21
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: Just Received (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิก การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง : /
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq017/09/21
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: Just Received (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อยู่อย่างไร ในยุคกลาง : /
ชื่อผู้แต่ง จิราธร ชาติศิริ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq015/09/21
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: Just Received (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เสริมทักษะการอ่าน กลอนพยัญชนะไทย, กลอนสุภาษิต-กลอนคำพังเพย-กลอนคติเตือนใจ, กลอนนิทาอีสป : /
ชื่อผู้แต่ง เกษม จินตนาวัน
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ acq016/09/21
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: Just Received (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Chinese Culture in the 21st Century and its Global Dimensions [electronic resource] : Comparative and Interdisciplinary Perspectives / edited by Kelly Kar Yue Chan, Chi Sum Garfield Lau.
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ PJ305.2-489
วันที่สร้าง 04 ต.ค. 2564

8 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Creativity, Inc : Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration.
ชื่อผู้แต่ง Catmull, Ed.
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ HD53 .C394 2014
วันที่สร้าง 04 ต.ค. 2564

9 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Cross-Cultural Brand Personality and Brand Desirability [electronic resource] : An Empirical Approach to the Role of Culture on this Mediated Interplay / by Corinna Colette Vellnagel.
ชื่อผู้แต่ง Vellnagel, Corinna Colette.
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ HF5415.1255
วันที่สร้าง 04 ต.ค. 2564

10 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Cross-Cultural Design. User Experience of Products, Services, and Intelligent Environments [electronic resource] : 12th International Conference, CCD 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings, Part I / edited by Pei-Luen Patrick Rau.
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ QA76.9.H85
วันที่สร้าง 04 ต.ค. 2564

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?