ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 157 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Boats against the current : American culture between revolution and modernity, 1820-1860 / Lewis Perry.
ชื่อผู้แต่ง Perry, Lewis
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng054/10/17
วันที่สร้าง 24 ต.ค. 2560

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Liberty or Lenin / Alfred Eberhardt & Franklin M. Proud.
ชื่อผู้แต่ง Eberhardt, Alfred F.
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng056/10/17
วันที่สร้าง 24 ต.ค. 2560

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง National Geographic's guide to the national parks of the United States / prepared by the Book Division, National Geographic Society
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng055/10/17
วันที่สร้าง 24 ต.ค. 2560

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Nobody's home : speech, self, and place in American fiction from Hawthorne to DeLillo / Arnold Weinstein
ชื่อผู้แต่ง Weinstein, Arnold L
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng053/10/17
วันที่สร้าง 24 ต.ค. 2560

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The origin of individuals / Jean-Jacques Kupiec
ชื่อผู้แต่ง Kupiec, Jean-Jacques
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng052/10/17
วันที่สร้าง 24 ต.ค. 2560

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ / บูฆอรี ยีหมะ.
ชื่อผู้แต่ง บูฆอรี ยีหมะ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ 320 บ4119ค
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: Wait for Display (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Crash Course for the new GMAT
ชื่อผู้แต่ง Still, Cathryn
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng048/10/17
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Innovation in American government : challenges, opportunities, and dilemmas / Alan A. Altshuler, Robert D. Behn, editors
ชื่อผู้แต่ง Altshuler, Alan A
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng051/10/17
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Missing the boat : the failure to internationalize American higher education / Craufurd D. Goodwin
ชื่อผู้แต่ง Goodwin, craufurd d.
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng049/10/17
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The boundaries of citizenship : race, ethnicity, and nationality in the liberal state/ Jeff Spinner
ชื่อผู้แต่ง Spinner-Halev, Jeff.
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ eng050/10/17
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?