บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 71 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Anantara Chiang mai :|bLanna luxury [บทความวารสาร] / มนต์ชัย ชาญวีรกูล
ผู้แต่ง มนต์ชัย ชาญวีรกูล
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ13
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Flydubai to dobai [บทความวารสาร] / กรองกาญจน์ พงศธร
ผู้แต่ง กรองกาญจน์ พงศธร
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ13
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Little sunshine at Le monte hotel Khao Yai [บทความวารสาร] / ยุพิน บุษราคัม
ผู้แต่ง ยุพิน บุษราคัม
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ13
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง World pro travel : Travel solutions for new destination [บทความวารสาร] / มนต์ชัย
ผู้แต่ง มนต์ชัย
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ13
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตในตำรวจชั้นประทวน = Factors influencing mental health status among non-commissioned police officers [บทความวารสาร] / รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์ นุจรี ไชยมงคล และจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
ผู้แต่ง รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ม42
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เปิดยุทธศาสตร์ข้าวไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 [บทความวารสาร] / กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น)
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น)
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป20
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ม่วนซื่น "บุญบั้งไฟ" อีสาน [บทความวารสาร] / ดี้ ดอนเมือง
ผู้แต่ง ดี้ ดอนเมือง
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป20
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อที่บางเลน [บทความวารสาร] / เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป20
วันที่สร้าง 18 ส.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง A touch of art at Villa mahabhirom [บทความวารสาร] /เศรษฐพงศ์
ผู้แต่ง เศรษฐพงศ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ13
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Charming Chaingmai [บทความวารสาร] /เศรษฐพงศ์
ผู้แต่ง เศรษฐพงศ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ13
วันที่สร้าง 17 ส.ค. 2560

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?