บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 พบ 125 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ALIPAY บทพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกค้าสินเชื่อไร้หลักประกันในสังคมไร้เงินสดของแจ๊กหม่า [บทความวารสาร] / แสงไทย เค้าภูไท
ผู้แต่ง แสงไทย เค้าภูไท
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ด02
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Central Lab Thai แล็บประชารัฐ ยกระดับเอสเอ็มอี สร้างมาตรฐานสินค้าไทย [บทความวารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ด02
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Dormant Account บัญชีที่ถูกลืม คลัง/ธนาคารอยากได้? [บทความวารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ด02
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กทท.เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 4 ภาค : ประเดิมโครงการแรกที่ภาคเหนือ ณ บ้านนาต้น สุโขทัย [บทความวารสาร] / กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น)
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น)
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป20
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การฝึกผสม.....TITP Para Ops.17-2 [บทความวารสาร] / ปรัชญา แสงแก้ว
ผู้แต่ง ปรัชญา แสงแก้ว
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ น10
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก [บทความวารสาร] / พงษ์ศํกดิ์ ทองไสย
ผู้แต่ง พงษ์ศํกดิ์ ทองไสย
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ น10
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เก็บตกเรื่องเล่า...ของเหมาเจ๋อตุง [บทความวารสาร] / ถ.ถุง
ผู้แต่ง ถ.ถุง
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ น09
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ ๓ ของชนชาติไทยในปี ๒๕๔๐ : ภาคหนึ่งร้อยสี่สิบ [บทความวารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ด02
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความเหมือนในความต่างระหว่างภูทอกกับภูเขาม่ายจีซ่าน พระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้รอบ ๆ [บทความวารสาร] / ดี้ ดอนเมือง
ผู้แต่ง ดี้ ดอนเมือง
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป20
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ชุดกะลาสี ตอนที่ 2 [บทความวารสาร] / สามารถ จำปีรัตน์
ผู้แต่ง สามารถ จำปีรัตน์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ น09
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?