บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 345 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คลังความรู้โลกจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ (70) : สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้มีพระอัจฉริยภาพด้านสิ่งประดิษฐ์ [บทความวารสาร] / ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
ผู้แต่ง ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป18
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้หญิงที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง :|bการศึกษาเปรียบเทียบ [บทความวารสาร] = Quality of life and related factors in women receiving hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis :|bA comparative study / อรวมน ศรียุกตศุทธ นพพร ว่องสิริมาศ ณัฏยา ประหา และประพัฒน์สินี ประไพวงษ์
ผู้แต่ง อรวมน ศรียุกตศุทธ
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ33
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ชีวิตผู้สูงอายุ [บทความวารสาร] / เสาวนา ปิยะพิสุทธิ์
ผู้แต่ง เสาวนา ปิยะพิสุทธิ์
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป18
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ตำนาน ทหารราบไทย [บทความวารสาร] / ขุนศึก
ผู้แต่ง ขุนศึก
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ท02
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต่อความพร้อมในการดูแลและความพึงพอใจของผู้ดูแล [บทความวารสาร] = The effectiveness of caregivers preparedness program in caring for older patients undergoing knee arthroplasty on readiness and satisfaction of caregivers / จิตชญา อยู่เย็น วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
ผู้แต่ง จิตชญา อยู่เย็น
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ33
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 [บทความวารสาร] = Factors influencing insulin adherence in patients with type 2 diabetes / สุปริญญา พรมมาลุน ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ วิชชุดา เจริญกิจการ และธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
ผู้แต่ง สุปริญญา พรมมาลุน
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ33
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปืนเล็กยาวรุ่นใหม่ ชั้นนำของโลก [บทความวารสาร] / วอร์ริเออร์หนุ่ม
ผู้แต่ง วอร์ริเออร์หนุ่ม
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ท02
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย...ด้วยงานวิจัย "ปุ๋ยสั่งตัด" [บทความวารสาร] / วรรณภรณ์ จันทร์หอม
ผู้แต่ง วรรณภรณ์ จันทร์หอม
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป18
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้และทักษะการสวมถุงยางอนามัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 [บทความวารสาร] = The effect of comprehensive sex education program on knowledge and skill of condom application to model of 2nd grade high school / เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี และวีรยา จึงสมเจตไพศาล
ผู้แต่ง เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ33
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มะขามป้อม สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม [บทความวารสาร] / คนสวน
ผู้แต่ง คนสวน
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ท02
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?