วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 76 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Advanced Thailand Geographic [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ อ32
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉ.157 (2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (41 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (2 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (19 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การประปานครหลวง น้ำก๊อก [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก54
ฉบับที่ ปีที่ 32 ฉ.11 (ก.ย.-ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (6 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (82 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก68
ฉบับที่ ปีที่ 31 ฉ.2 (พ.ค.-ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่าวเนติบัณฑิตยสภา (วารสาร)
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ข63
ฉบับที่ ปีที่ 30 ฉ.341 (ธ.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (16 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (119 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ควบคุมโรค [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค39
ฉบับที่ ปีที่ 43 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (12 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (4 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง บ้านและสวน [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ บ12
ฉบับที่ ปีที่ 42 ฉ.497 (ม.ค.2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: รอตรวจสอบ(RFID) (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (140 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (8 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ประชาคมท้องถิ่น [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ป20
ฉบับที่ ปี่ที่ 18 ฉ.201 (ธ.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (56 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (3 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (6 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ31
ฉบับที่ ปีที่ 40 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (4 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (9 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ พ03
ฉบับที่ ปีที่ 57 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (34 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ม02
ฉบับที่ ปีที่ 38 ฉ.1952 (12 ม.ค.2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 12 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (130 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (21 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (5 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (16 เล่ม)

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?