วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565 พบ 18 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ธรรมศาสตร์เวชสาร [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ธ07
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 11 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ธรรมศาสตร์เวชสาร [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ธ07
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉ.2 (เม.ย.-มิ.ย.2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 11 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่าวปศุสัตว์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ข60
ฉบับที่ ฉ.6 (ต.ค.-พ.ย.2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: รอขึ้นชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (32 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ช10
ฉบับที่ ปีที่ 24 ฉ.557 (16 ธ.ค.2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (131 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (10 เล่ม)
- สถานะ: ถูกลบ (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ธรรมมาตา [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ธ16
ฉบับที่ ปีที่ 15 ฉ.2 (ก.ย.-ธ.ค.2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง น.ส.พ.กสิกร [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก07
ฉบับที่ ปีที่ 95 ฉ.1 (ต.ค.-พ.ย.2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (55 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (3 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ยานยนต์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ย02
ฉบับที่ ปีที่ 54 ฉ.667 (ม.ค.2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (156 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (3 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิทยาการจัดการ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ว10
ฉบับที่ ปีที่ 38 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค.2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (17 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเก้อร์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส10
ฉบับที่ ปีที่ 48 ฉ.2305 (6 ม.ค.2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (231 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สารวุฒิสภา [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส106
ฉบับที่ ปีที่ 29 ฉ.11 (พ.ย.2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (54 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?