วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 128 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง กุลสตรี [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก25
ฉบับที่ ฉ.1110 (ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (77 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (2 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ช10
ฉบับที่ ปีที่ 19 ฉ.457 (16 ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ถูกลบ (1 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (107 เล่ม)
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (3 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (7 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ดอกเบี้ย [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ด02
ฉบับที่ ปีที่ 37 ฉ.435 (ก.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ถูกลบ (3 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (5 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (6 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (73 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ม02
ฉบับที่ ปีที่ 37 ฉ.1940 (20 ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (135 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (5 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (5 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (16 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มวยโลก [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ม33
ฉบับที่ ฉ.1728 (18 ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (16 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (269 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ศ05
ฉบับที่ ปีที่ 38 ฉ.12 (ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (81 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (3 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเก้อร์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส10
ฉบับที่ ปีที่ 43 ฉ.43 (19 ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (19 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (354 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส23
ฉบับที่ ปีที่ 65 ฉ.6 (20 ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (129 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (22 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สารคดี [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส45
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉ.392 (ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: รอตรวจสอบ(RFID) (1 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (4 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (82 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง อนุสาร อสท. [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ อ06
ฉบับที่ ปีที่ 58 ฉ.3 (ต.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (80 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (3 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (4 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?