เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มี 11 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง NATIONAL GEOGRAPHIC [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ น16
ฉบับที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 258 (ม.ค.2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (80 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (12 เล่ม)
- วารสารเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การเงินธนาคาร [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก09
ฉบับที่ ปีที่ 47 ฉบับที่ 489 (ม.ค.2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (117 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (8 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ช10
ฉบับที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 577 (ม.ค.2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (134 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (10 เล่ม)
- ถูกยืม (1 เล่ม)
- ถูกลบ (1 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ดอกเบี้ย [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ด02
ฉบับที่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 498 (ม.ค.2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (97 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (11 เล่ม)
- ถูกลบ (3 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง น.ส.พ.กสิกร [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก07
ฉบับที่ ปีที่ 96 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-พ.ย.2565)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (54 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (6 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง บ้านและสวน [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ บ12
ฉบับที่ ปีที่ 47 ฉบับที่ 557 (ม.ค.2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (138 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (2 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเก้อร์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส10
ฉบับที่ ปีที่ 49 ฉ.2360 (26 ม.ค.2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (211 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สตาร์ซอคเก้อร์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส10
ฉบับที่ ปีที่ 49 ฉ.2359 (19 ม.ค.2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (211 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สัตว์น้ำ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส100
ฉบับที่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 401 (ม.ค.2566)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (86 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- วารสารเย็บเล่ม (1 เล่ม)
- ถูกลบ (1 เล่ม)
- กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สายสัมพันธ์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ส44
ฉบับที่ ปีที่ 55 ฉ.623-625 (ม.ค.-ก.พ..2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 02 ก.พ. 2566
ทรัพยากร
- อยู่บนชั้น (18 เล่ม)
- อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (6 เล่ม)
- ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

12
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด