วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 พบ 129 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Asian-Australasian Journal of Animal Science [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ A60
ฉบับที่ V.31 No.1 (Jan.2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (32 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (13 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (15 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Asian-Australasian Journal of Animal Science [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ A60
ฉบับที่ V.31 No.2 (Feb.2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (32 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (13 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (15 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Kasetsart Journal of Social Sciences [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ K11
ฉบับที่ V.38 No.3 (Sep.-Dec.2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง King mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ K09
ฉบับที่ V.10 No.4 (Oct.-Dec.2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Korea [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ K08
ฉบับที่ (Feb.2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (11 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (53 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Korea [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ K08
ฉบับที่ (Jan.2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (11 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (53 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Pacific Rim International Journal of Nursing Reserch [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ P51
ฉบับที่ V.22 No.2 (Apr.-Jun.2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (8 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Pacific Rim International Journal of Nursing Reserch [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ P51
ฉบับที่ V.22 No.1 (Jan.-Mar.2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (8 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Sawasdee [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ S71
ฉบับที่ (Jan.2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (26 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Sawasdee [Journal]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ S71
ฉบับที่ (Feb.2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (26 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?