วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 45 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Computer. Today [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ค30
ฉบับที่ ปีที่ 28 ฉ.550 (ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ถูกลบ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (172 เล่ม)
- สถานะ: รอขึ้นชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (5 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (32 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (14 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การเงินธนาคาร [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ก09
ฉบับที่ ปีที่ 35 ฉ.424 (ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (27 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (81 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ซีเคร็ต [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ซ02
ฉบับที่ ปีที่ 10 ฉ.219 (10 ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ถูกลบ (2 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (4 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (41 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ซ01
ฉบับที่ ฉ.445 (ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ถูกลบ (1 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (6 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (13 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (93 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ดิฉัน [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ด03
ฉบับที่ ฉ.946 (ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (61 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (2 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง โฟกัสภาคใต้ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ฟ12
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉ.1005 (12 ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ถูกลบ (10 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (160 เล่ม)
- สถานะ: รอขึ้นชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (6 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (81 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ม02
ฉบับที่ ปีที่ 37 ฉ.1930 (11 ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (125 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (5 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (6 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (17 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มติชนสุดสัปดาห์ [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ม02
ฉบับที่ ปีที่ 37 ฉ.1931 (18 ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (125 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ในระหว่างเย็บเล่ม (5 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (6 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (17 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มวยโลก [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ม33
ฉบับที่ ฉ.1719 (16 ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (17 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (259 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มวยโลก [วารสาร]
ห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เลขหมู่ ม33
ฉบับที่ ฉ.1718 (9 ส.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (17 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (259 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?