ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (PSUJFK)
มิ.ย.2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ปีที่ 41 ฉ.8
พ.ค.2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 พ.ค. 2563
ปีที่ 41 ฉ.7
เม.ย.2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 เม.ย. 2563
ปีที่ 41 ฉ.6
มี.ค.2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 31 มี.ค. 2563
ปีที่ 41 ฉ.5
ก.พ.2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.พ. 2563
ปีที่ 41 ฉ.4
พ.ค.2562 - ก.ค.2562
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 13 พ.ค. 2562
ปีที่ 40 ฉ.7 - ปีที่ 40 ฉ.9
ก.พ.2562 - เม.ย.2562
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 15 ก.พ. 2562
ปีที่ 40 ฉ.4 - ปีที่ 40 ฉ.6
พ.ย.2561 - ม.ค.2562
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 22 พ.ย. 2561
ปีที่ 40 ฉ.1 - ปีที่ 40 ฉ.3
ส.ค.2561 - ต.ค.2561
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 31 ส.ค. 2561
ปีที่ 39 ฉ.10 - ปีที่ 39 ฉ.12
พ.ค.2561 - ก.ค.2561
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 22 พ.ค. 2561
ปีที่ 39 ฉ.7 - ปีที่ 39 ฉ.9
ก.พ.2561 - เม.ย.2561
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 11 ก.พ. 2561
ปีที่ 39 ฉ.4 - ปีที่ 39 ฉ.6
พ.ย.2560 - ม.ค.2561
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 17 พ.ย. 2560
ปีที่ 39 ฉ.1 - ปีที่ 39 ฉ.3
ส.ค.2560 - ต.ค.2560
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 18 ส.ค. 2560
ปีที่ 38 ฉ.10 - ปีที่ 38 ฉ.12
พ.ค.2560 - ก.ค.2560
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 16 พ.ค. 2560
ปีที่ 38 ฉ.7 - ปีที่ 38 ฉ.9
ก.พ.2560 - เม.ย.2560
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 08 ก.พ. 2560
ปีที่ 38 ฉ.4 - ปีที่ 38 ฉ.6
พ.ย.2559 - ม.ค.2560
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 17 พ.ย. 2559
ปีที่ 38 ฉ.1 - ปีที่ 38 ฉ.3
ส.ค.2559 - ต.ค.2559
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 09 ส.ค. 2559
ปีที่ 37 ฉ.10 - ปีที่ 37 ฉ.12
พ.ค.2559 - ก.ค.2559
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 11 พ.ค. 2559
ปีที่37 ฉ.7 - ปีที่ 37 ฉ.9
ก.พ.2559 - เม.ย.2559
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 10 ก.พ. 2559
ปีที่37 ฉ.4 - ปีที่37 ฉ.6
พ.ย.2558 - ม.ค.2559
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 10 พ.ย. 2558
ปีที่37 ฉ.1 - ปีที่37 ฉ.3
ส.ค.2558 - ต.ค.2558
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 10 ส.ค. 2558
ปีที่36 ฉ.10 - ปีที่36 ฉ.12
พ.ค.2558 - ก.ค.2558
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 08 พ.ค. 2558
ปีที่36 ฉ.7 - ปีที่36 ฉ.9
ก.พ.2558 - เม.ย.2558
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 15 ก.พ. 2558
ปีที่36 ฉ.4 - ปีที่36 ฉ.6
พ.ย.2557 - ม.ค.2558
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 27 พ.ย. 2557
ปีที่36 ฉ.1 - ปีที่36 ฉ.3
ส.ค.2557 - ต.ค.2557
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 21 ส.ค. 2557
ปีที่35 ฉ.10 - ปีที่35 ฉ.12
พ.ค.2557 - ก.ค.2557
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 30 พ.ค. 2557
ปีที่35 ฉ.7 - ปีที่35 ฉ.9
ก.พ.2557 - เม.ย.2557
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 17 ก.พ. 2557
ปีที่35 ฉ.4 - ปีที่35 ฉ.6
พ.ย.2556 - ม.ค.2557
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 19 พ.ย. 2556
ปีที่35 ฉ.1 - ปีที่35 ฉ.3
ส.ค.2556 - ต.ค.2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 14 ส.ค. 2556
ปีที่34 ฉ.10 - ปีที่34 ฉ.12
พ.ค.2556 - ก.ค.2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 22 พ.ค. 2556
ปีที่34 ฉ.7 - ปีที่34 ฉ.9
ก.พ.-เม.ย.2556 - ก.พ.-เม.ย.2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 26 เม.ย. 2556
ปีที่34 ฉ.4-6 - ปีที่34 ฉ.4-6
พ.ย.2555 - ม.ค.2556
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 13 พ.ย. 2555
ปีที่34 ฉ.1 - ปีที่34 ฉ.3
ส.ค.2555 - ต.ค.2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 14 ส.ค. 2555
ปีที่33 ฉ.10 - ปีที่33 ฉ.12
พ.ค.2555 - ก.ค.2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 15 พ.ค. 2555
ปีที่33 ฉ.7 - ปีที่33 ฉ.9
ก.พ.2555 - เม.ย.2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 06 ก.พ. 2555
ปีที่33 ฉ.4 - ปีที่33 ฉ.6
พ.ย.2554 - ม.ค.2555
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 15 พ.ย. 2554
ปีที่33 ฉ.1 - ปีที่33 ฉ.3
พ.ค.2554 - ต.ค.2554
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 10 พ.ค. 2554
ปีที่32 ฉ.7 - ปีที่32 ฉ.12
ก.พ.2554 - เม.ย.2554
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 08 ก.พ. 2554
ปีที่32 ฉ.4 - ปีที่32 ฉ.6
พ.ย.2553 - ม.ค.2554
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 18 พ.ย. 2553
ปีที่32 ฉ.1 - ปีที่32 ฉ.3
ส.ค.2553 - ต.ค.2553
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 11 ส.ค. 2553
ปีที่31 ฉ.10 - ปีที่31 ฉ.12
พ.ค.2553 - ก.ค.2553
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 07 พ.ค. 2553
ปีที่31 ฉ.7 - ปีที่31 ฉ.9
ก.พ.-เม.ย.2553
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 เม.ย. 2553
ปีที่31 ฉ.4-6
พ.ย.2552-ม.ค.2553
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ม.ค. 2553
ปีที่31 ฉ.1-3
ส.ค.-ต.ค.2552
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ต.ค. 2552
ปีที่30 ฉ.10-12
พ.ค.-ก.ค.2552
ได้รับแล้ว
วันที่ 03 ก.ค. 2552
ปีที่30 ฉ.7-9
ก.พ.-เม.ย.2552
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 เม.ย. 2552
ปีที่30 ฉ.4-6
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?