เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1297204    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องInformation and learning[Journal]
Local Call #I30
ผู้แต่งเพิ่มเติมPrince of Songkla University. Office of Academic Resources.
หัวเรื่องINFORMATION TECHNOLOGY.
พิมพลักษณ์Pattani : Office of Academic Resources Prince of Songkla University, 2020
เชื่อมโยง อ่านวารสารฉบับเต็มที่นี่
  ค้นหาบทความเพิ่มเติมที่นี่
PSUJFK มี :

V. 31 No.2 (May.-Aug.2020) ฉบับที่ 31 ไม่มี V.1 เนื่องจากวารสารเริ่มจัดพิมพ์ที่ V.2 - V.33 No.2(May.-Aug.2022) ,
V.33 No.3(Sep.-Dec. 2022) - V.35 No.1(Jan-Apr.2024) ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เป็นฉบับสุดท้าย เนื่องจาก วารสารได้หยุดผลิตสิ่งพิมพ์ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว เริ่มต้นที่ ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป,
เล่มที่รับล่าสุด : V.35 No.1(Jan-Apr.2024) ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เป็นฉบับสุดท้าย เนื่องจาก วารสารได้หยุดผลิตสิ่งพิมพ์ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว เริ่มต้นที่ ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
ชื่อวารสารJournal of Information and learning.
ชื่อเรื่องInformation and learning[Journal]
Local Call #I30
ผู้แต่งเพิ่มเติมPrince of Songkla University. Office of Academic Resources.
ISSN2697-6587
พิมพลักษณ์Pattani : Office of Academic Resources Prince of Songkla University, 2020
หมายเหตุยุติผลิตในรูปแบบสิ่งพิมพ์และให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
หัวเรื่องINFORMATION TECHNOLOGY.
เชื่อมโยง อ่านวารสารฉบับเต็มที่นี่
  ค้นหาบทความเพิ่มเติมที่นี่
PSUJFK มี :

V. 31 No.2 (May.-Aug.2020) ฉบับที่ 31 ไม่มี V.1 เนื่องจากวารสารเริ่มจัดพิมพ์ที่ V.2 - V.33 No.2(May.-Aug.2022) ,
V.33 No.3(Sep.-Dec. 2022) - V.35 No.1(Jan-Apr.2024) ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เป็นฉบับสุดท้าย เนื่องจาก วารสารได้หยุดผลิตสิ่งพิมพ์ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว เริ่มต้นที่ ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป,
เล่มที่รับล่าสุด : V.35 No.1(Jan-Apr.2024) ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เป็นฉบับสุดท้าย เนื่องจาก วารสารได้หยุดผลิตสิ่งพิมพ์ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว เริ่มต้นที่ ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
            เย็บเล่ม :

V.32 No.1(Jan-Apr. 2021) - V.32 No.3(Sep-Dec. 2021)
LDR 00839nas 2200217 d 4500
005 20240708102858.0
008 210310s2000 th | ||0 ||tha d
022__‡a2697-6587
090__‡aI30
222__‡aJournal of Information and learning.
24500‡aInformation and learning[Journal]
260__‡aPattani :‡bOffice of Academic Resources Prince of Songkla University,‡c2020
310__‡a4 month.
500__‡aยุติผลิตในรูปแบบสิ่งพิมพ์และให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
650_7‡aINFORMATION TECHNOLOGY.
7101_‡aPrince of Songkla University‡bOffice of Academic Resources.
850__‡aPSUJFK
8564_‡zอ่านวารสารฉบับเต็มที่นี่‡uhttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/index
8564_‡zค้นหาบทความเพิ่มเติมที่นี่‡uhttps://www.tci-thaijo.org/index.php
866__‡aV. 31 No.2 (May.-Aug.2020) ฉบับที่ 31 ไม่มี V.1 เนื่องจากวารสารเริ่มจัดพิมพ์ที่ V.2 - V.33 No.2(May.-Aug.2022) ,
866__‡aV.33 No.3(Sep.-Dec. 2022) - V.35 No.1(Jan-Apr.2024) ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เป็นฉบับสุดท้าย เนื่องจาก วารสารได้หยุดผลิตสิ่งพิมพ์ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว เริ่มต้นที่ ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป,
866__‡aเล่มที่รับล่าสุด : V.35 No.1(Jan-Apr.2024) ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เป็นฉบับสุดท้าย เนื่องจาก วารสารได้หยุดผลิตสิ่งพิมพ์ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว เริ่มต้นที่ ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
956__‡aV.32 No.1(Jan-Apr. 2021) - V.32 No.3(Sep-Dec. 2021)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010631335I30 V.35 No.1 (Jan-Apr.2024) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทรัพยากรใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการที่งานจัดหาฯ   กำลังดำเนินการ
30000010631327I30 V.34 No.3 (Sep.-Dec. 2023) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทรัพยากรใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการที่งานจัดหาฯ   กำลังดำเนินการ
30000010631319I30 V.34 No.2 (May.-Aug.2023) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทรัพยากรใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการที่งานจัดหาฯ   กำลังดำเนินการ
30000010631301I30 V.34 No.1 (Jan-Apr.2023) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทรัพยากรใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการที่งานจัดหาฯ   กำลังดำเนินการ
30000010631293I30 V.33 No.3 (Sep.-Dec. 2022) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทรัพยากรใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการที่งานจัดหาฯ   กำลังดำเนินการ
30000010603763I30 V.33 No.2 (May.-Aug.2022) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010554883I30 V.33 No.1 (Jan-Apr.2022) c.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ทรัพยากรใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการที่งานจัดหาฯ   ใช้ภายในห้องสมุด
30000001338759I30 V.32 No.1-3 (Jan-Dec. 2021) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010513699I30 V. 31 No.3 (Sep.-Dec. 2020) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010513871I30 V. 31 No.2 (May.-Aug.2020) c.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
V. 31 No.3 Sep.-Dec. 2020 10 มี.ค. 25641รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
V. 31 No.2 May.-Aug.202015 มี.ค. 25641รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับที่ 31 ไม่มี V.1 เนื่องจากวารสารเริ่มจัดพิมพ์ที่ V.2
V.32 No.2May.-Aug.202130 ธ.ค. 25641วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
V.32 No.3Sep-Dec. 202130 ธ.ค. 25641วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
V.32 No.1Jan-Apr. 202130 ธ.ค. 25641วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
V.33 No.1Jan-Apr.202220 มิ.ย. 25651รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
V.33 No.2May.-Aug.202203 ต.ค. 25651รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
V.34 No.1Jan-Apr.202308 ก.ค. 25671รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
V.35 No.1Jan-Apr.202408 ก.ค. 25671รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เป็นฉบับสุดท้าย เนื่องจาก วารสารได้หยุดผลิตสิ่งพิมพ์ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว เริ่มต้นที่ ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
V.34 No.2May.-Aug.202308 ก.ค. 25671รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
12
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 12
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Building a bridge: preparing student teachers’ instructional competence through school Integrated learning (SIL)/ [Journal article]/ Rewanee Chaichaowarat.
2 The collaborative learning management system with a virtual team utilizing cloud technology to enhance collaborative skills of undergraduate students [Journal article] / Chanidapa Boonprasom.
3 Comparison of learning achievement between online and learning in database design course/ [Journal acticle] / Charnyote Pluempitiwiriyawej.
4 A comparison of notion about public service broadcasting of the international and Thai contexts and the state of knowledge towards Thai PBS [Journal article] / Phirakan Kai-nunna.
5 Developing tennis skills’ manual with forehand technique and P3-RMA physical movement contributing to students’ FFST test in the faculty of education, Yala Rajabhat University [Journal article] / Chatsakorn Kongcheewasakul.
6 The development of the augmented reality application for promoting Sa Kamphaeng Yai Temple tourism in Sisaket [Journal] / Chanchai Supaartagorn and Supharak Hom-ngern.
7 A Development of the Cloud based Training System to Enhance Information and Communication Technology skills in 21 st Century Learning Management for Municipal School Teachers, under Local Administrative Organizations in Yala Province [Journal] / Pichsinee Saiyasit Phimpawee Suwanno and Bunsit Chaichana.
8 The elements of the integrating learning management and community resources to develop commercial innovation for opportunity expansion schools in Si Samrong District in Sukhothai Province [Journal article] / Supanee Sengsri and Thongchai Sengsri.
9 Guidelines for promoting the establishment of an import-export information agency to support economic activities in the eastern economic eorridor [Journal article] / Chonnanet Sriphuttarin and Supasit Lerbuasin.
10 Health information management for the elderly in Surat Thani province [Journal article] / Amonrat Saekwung.
12
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด