เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1109924    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่องจักรวรรดินิยมกับการก่อการร้าย / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, บรรณาธิการ.
Dewey Call #909 จ111 2545
ผู้แต่งเพิ่มเติมจรัญ มะลูลีม, ผู้เขียนบทความ.
 ฉันทิมา อ่องสุรักษ์, ผู้เขียนบทความ.
 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ผู้เขียนบทความ.
 ใจ อึ๊งภากรณ์, ผู้เขียนบทความ.
 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ผู้เขียนบทความ.
 ส. ศิวรักษ์, ผู้เขียนบทความ.
 ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, ผู้เขียนบทความ.
 ไชยันต์ ไชยพร, ผู้เขียนบทความ.
 ยุค ศรีอาริยะ, ผู้เขียนบทความ.
 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ผู้เขียนบทความ.
 ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, บรรณาธิการ.
เนื้อหา9/11, 9/20 และปริศรนาของคานธี : เผชิญหน้าการก่อการร้ายยุคหลังสมัยใหม่ - สงครามสมัยใหม่ด้วยสันติภาพทางเลือก /ชัยวัฒน์ สถาอานันท์--ฉากอนาคตโลก หลังถล่มอัฟกานิสถาน /ยุค ศรีอาริยะ--"The End of History" : บทสะท้อนจากแนวคิดสเสรีนิยมของค้านท์ /ไชยันต์ ไชยพร--11 กันยา 2544 : จากวินาศกรรมสู่การก่อการร้าย จากหลังสมัยใหม่สู่สากลประชาธิปไตย /ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์--วิกฤตการณ์ที่แท้จริงของโลกปัจจุบัน /ส. ศิวรักษ์--ประวัติศาสตร์กับเสรีภาพ : ข้อคิดจากการโจมตีสหรัฐอเมริกา /ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ--โศกนาฏกรรมนิวยอร์ค การก่อการร้าย และสงครามจักรวรรดินิยม /ใจ อึ๊งภากรณ์--ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการต่อต้านและสนับสนุน "สงครามต่อสู้ลัทธิวินาศกรรม" ของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา โดยประชาชนอเมริกา /พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์--ยุทธการยกสองระหว่างอเมริกากับโอซามะ บิน ลาเดน /ฉันทิมา อ่องสุรักษ์--การก่อการร้ายและการต่อต้านสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง /จรัญ มะลูลีม.
หัวเรื่องประวัติศาสตร์โลก.
 การเมืองของโลก.
 การก่อการร้าย.
 จักรวรรดินิยม.
 เสรีนิยม.
ISBN9747883287
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์, 2545
ชื่อเรื่องจักรวรรดินิยมกับการก่อการร้าย / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, บรรณาธิการ.
Dewey Call #909 จ111 2545
ผู้แต่งเพิ่มเติมจรัญ มะลูลีม, ผู้เขียนบทความ.
 ฉันทิมา อ่องสุรักษ์, ผู้เขียนบทความ.
 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ผู้เขียนบทความ.
 ใจ อึ๊งภากรณ์, ผู้เขียนบทความ.
 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ผู้เขียนบทความ.
 ส. ศิวรักษ์, ผู้เขียนบทความ.
 ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, ผู้เขียนบทความ.
 ไชยันต์ ไชยพร, ผู้เขียนบทความ.
 ยุค ศรีอาริยะ, ผู้เขียนบทความ.
 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ผู้เขียนบทความ.
 ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, บรรณาธิการ.
ISBN9747883287
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์, 2545
เนื้อหา9/11, 9/20 และปริศรนาของคานธี : เผชิญหน้าการก่อการร้ายยุคหลังสมัยใหม่ - สงครามสมัยใหม่ด้วยสันติภาพทางเลือก /ชัยวัฒน์ สถาอานันท์--ฉากอนาคตโลก หลังถล่มอัฟกานิสถาน /ยุค ศรีอาริยะ--"The End of History" : บทสะท้อนจากแนวคิดสเสรีนิยมของค้านท์ /ไชยันต์ ไชยพร--11 กันยา 2544 : จากวินาศกรรมสู่การก่อการร้าย จากหลังสมัยใหม่สู่สากลประชาธิปไตย /ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์--วิกฤตการณ์ที่แท้จริงของโลกปัจจุบัน /ส. ศิวรักษ์--ประวัติศาสตร์กับเสรีภาพ : ข้อคิดจากการโจมตีสหรัฐอเมริกา /ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ--โศกนาฏกรรมนิวยอร์ค การก่อการร้าย และสงครามจักรวรรดินิยม /ใจ อึ๊งภากรณ์--ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการต่อต้านและสนับสนุน "สงครามต่อสู้ลัทธิวินาศกรรม" ของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา โดยประชาชนอเมริกา /พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์--ยุทธการยกสองระหว่างอเมริกากับโอซามะ บิน ลาเดน /ฉันทิมา อ่องสุรักษ์--การก่อการร้ายและการต่อต้านสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง /จรัญ มะลูลีม.
หัวเรื่องประวัติศาสตร์โลก.
 การเมืองของโลก.
 การก่อการร้าย.
 จักรวรรดินิยม.
 เสรีนิยม.
ลักษณะทางกายภาพ264 หน้า :ภาพประกอบ.
LDR 02988nam 2200505 a 4500
005 20160122112313.0
008 040928s2545 th a 000 ‡ tha d
020__‡a9747883287
08204‡a909‡bจ111‡d2545
24500‡aจักรวรรดินิยมกับการก่อการร้าย /‡cศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, บรรณาธิการ.
260__‡aกรุงเทพมหานคร :‡bสถาบันวิถีทรรศน์,‡c2545
300__‡a264 หน้า :‡bภาพประกอบ.
505__‡a9/11, 9/20 และปริศรนาของคานธี : เผชิญหน้าการก่อการร้ายยุคหลังสมัยใหม่ - สงครามสมัยใหม่ด้วยสันติภาพทางเลือก /‡rชัยวัฒน์ สถาอานันท์--‡tฉากอนาคตโลก หลังถล่มอัฟกานิสถาน /‡rยุค ศรีอาริยะ--‡t"The End of History" : บทสะท้อนจากแนวคิดสเสรีนิยมของค้านท์ /‡rไชยันต์ ไชยพร--‡t11 กันยา 2544 : จากวินาศกรรมสู่การก่อการร้าย จากหลังสมัยใหม่สู่สากลประชาธิปไตย /‡rศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์--‡tวิกฤตการณ์ที่แท้จริงของโลกปัจจุบัน /‡rส. ศิวรักษ์--‡tประวัติศาสตร์กับเสรีภาพ : ข้อคิดจากการโจมตีสหรัฐอเมริกา /‡rธเนศ อาภรณ์สุวรรณ--‡tโศกนาฏกรรมนิวยอร์ค การก่อการร้าย และสงครามจักรวรรดินิยม /‡rใจ อึ๊งภากรณ์--‡tข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการต่อต้านและสนับสนุน "สงครามต่อสู้ลัทธิวินาศกรรม" ของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา โดยประชาชนอเมริกา /‡rพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์--‡tยุทธการยกสองระหว่างอเมริกากับโอซามะ บิน ลาเดน /‡rฉันทิมา อ่องสุรักษ์--‡tการก่อการร้ายและการต่อต้านสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง /‡rจรัญ มะลูลีม.
650_7‡aประวัติศาสตร์โลก.
650_7‡aการเมืองของโลก.
650_7‡aการก่อการร้าย.
650_7‡aจักรวรรดินิยม.
650_7‡aเสรีนิยม.
7000_‡aจรัญ มะลูลีม,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aฉันทิมา อ่องสุรักษ์,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aใจ อึ๊งภากรณ์,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aส. ศิวรักษ์,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aไชยันต์ ไชยพร,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aยุค ศรีอาริยะ,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aชัยวัฒน์ สถาอานันท์,‡eผู้เขียนบทความ.
7000_‡aศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์,‡eบรรณาธิการ.
74002‡aการก่อการร้ายและการต่อต้านสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง.
74002‡aยุทธการยกสองระหว่างอเมริกากับโอซามะ บิน ลาเดน.
74002‡aข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการต่อต้านและสนับสนุน "สงครามต่อสู้ลัทธิวินาศกรรม" ของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา โดยประชาชนอเมริกา.
74002‡aโศกนาฏกรรมนิวยอร์ค การก่อการร้าย และสงครามจักรวรรดินิยม.
74002‡aประวัติศาสตร์กับเสรีภาพ : ข้อคิดจากการโจมตีสหรัฐอเมริกา.
74002‡aวิกฤตการณ์ที่แท้จริงของโลกปัจจุบัน.
74002‡a11 กันยา 2544 : จากวินาศกรรมสู่การก่อการร้าย จากหลังสมัยใหม่สู่สากลประชาธิปไตย.
74002‡a"The End of History" : บทสะท้อนจากแนวคิดสเสรีนิยมของค้านท์.
74002‡aฉากอนาคตโลก หลังถล่มอัฟกานิสถาน.
74002‡a9/11, 9/20 และปริศรนาของคานธี : เผชิญหน้าการก่อการร้ายยุคหลังสมัยใหม่ - สงครามสมัยใหม่ด้วยสันติภาพทางเลือก.
850__‡aPSUJFK
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002911711909 จ111 2545 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)   กำหนดคืน:03 ก.ค. 2567
30000010304966909 จ111 2545 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)   อยู่บนชั้น
30000010304958909 จ111 2545 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด