เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1066171    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องTime (Journal)
Local Call #AC T07
ผู้แต่งเพิ่มเติมTime.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Time, 1997
PSUJFK มี :

V.150 (Jul-Dec1997) V.151-152(1998) V.153-154(1999) V.155:1-26(Jan-Jun2000) V.156:1-8 Jul-Aug2000 V.159:2,4-7Jan-Feb,8-26 Mar-Jul2002 V.160:1-16,18-26(Jul-Dec2002) V.161:1-26Jan-Jun2003 V.162:1-6Jul-Aug,8-26Sep-Dec2003 V.163:1-25Jan-Jun2004 V.164:1-24Jul-Dec2004 V.165:1-25Jan-Jun2005 V.166:1-18Jul-Oct2005 N.20-27 Nov-Dec2005-V.170No.19 (12 Nov.2007) - V.171 No.6 (18 Feb..2008) ,
-(11 Mar.2024) - V.170No.19-26(Nov.-Dec.2007) วารสารจำหน่าย,
V.171 No.1-26(Jan.-Dec.2010) วารสารจำหน่าย
V.171 No.1-26(Jan.-Dec..2008) วารสารจำหน่าย - V.173 No.1-26(Jan.-Dec.2009) วารสารจำหน่าย,
V.177 No.1-26 ( Jan.-Dec.2011) วารสารจำหน่าย
V.181 No.1-27 (Jan.-Dec.2013) วารสารจำหน่าย - V.203 No.17-18 (27 May.2024) ,
เล่มที่รับล่าสุด : V.203 No.17-18 (27 May.2024)
ชื่อเรื่องTime (Journal)
Local Call #AC T07
ผู้แต่งเพิ่มเติมTime.
ISSN0040-781X
พิมพลักษณ์Hong Kong : Time, 1997
PSUJFK มี :

-(11 Mar.2024) - V.170No.19-26(Nov.-Dec.2007) วารสารจำหน่าย,
V.150 (Jul-Dec1997) V.151-152(1998) V.153-154(1999) V.155:1-26(Jan-Jun2000) V.156:1-8 Jul-Aug2000 V.159:2,4-7Jan-Feb,8-26 Mar-Jul2002 V.160:1-16,18-26(Jul-Dec2002) V.161:1-26Jan-Jun2003 V.162:1-6Jul-Aug,8-26Sep-Dec2003 V.163:1-25Jan-Jun2004 V.164:1-24Jul-Dec2004 V.165:1-25Jan-Jun2005 V.166:1-18Jul-Oct2005 N.20-27 Nov-Dec2005-V.170No.19 (12 Nov.2007) - V.171 No.6 (18 Feb..2008) ,
V.171 No.1-26(Jan.-Dec..2008) วารสารจำหน่าย - V.173 No.1-26(Jan.-Dec.2009) วารสารจำหน่าย,
V.171 No.1-26(Jan.-Dec.2010) วารสารจำหน่าย
V.177 No.1-26 ( Jan.-Dec.2011) วารสารจำหน่าย
V.181 No.1-27 (Jan.-Dec.2013) วารสารจำหน่าย - V.203 No.17-18 (27 May.2024) ,
เล่มที่รับล่าสุด : V.203 No.17-18 (27 May.2024)
            เย็บเล่ม :

V.195 No.1(20 Jan.2020) - V.196 No.20-21 (30 Nov./7 Dec.2020),
V.196 No.22 (14 Dec.2020) - V.198 No.21-22 (6/13 Dec.2021)
LDR 00745nas 2200169 4500
005 20231113143220.0
008 010897s1997 xxu | |‡0 |eng
022__‡a0040-781X
090__‡aAC T07
24500‡aTime‡h(Journal)
260__‡aHong Kong :‡bTime,‡c1997
310__‡aWeekly.
7101_‡aTime.
850__‡aPSUJFK
866__‡a-(11 Mar.2024) - V.170No.19-26(Nov.-Dec.2007) วารสารจำหน่าย,
866__‡aV.150 (Jul-Dec1997) V.151-152(1998) V.153-154(1999) V.155:1-26(Jan-Jun2000) V.156:1-8 Jul-Aug2000 V.159:2,4-7Jan-Feb,8-26 Mar-Jul2002 V.160:1-16,18-26(Jul-Dec2002) V.161:1-26Jan-Jun2003 V.162:1-6Jul-Aug,8-26Sep-Dec2003 V.163:1-25Jan-Jun2004 V.164:1-24Jul-Dec2004 V.165:1-25Jan-Jun2005 V.166:1-18Jul-Oct2005 N.20-27 Nov-Dec2005-V.170No.19 (12 Nov.2007) - V.171 No.6 (18 Feb..2008) ,
866__‡aV.171 No.1-26(Jan.-Dec..2008) วารสารจำหน่าย - V.173 No.1-26(Jan.-Dec.2009) วารสารจำหน่าย,
866__‡aV.171 No.1-26(Jan.-Dec.2010) วารสารจำหน่าย
866__‡aV.177 No.1-26 ( Jan.-Dec.2011) วารสารจำหน่าย
866__‡aV.181 No.1-27 (Jan.-Dec.2013) วารสารจำหน่าย - V.203 No.17-18 (27 May.2024) ,
866__‡aเล่มที่รับล่าสุด : V.203 No.17-18 (27 May.2024)
956__‡aV.195 No.1(20 Jan.2020) - V.196 No.20-21 (30 Nov./7 Dec.2020),
956__‡aV.196 No.22 (14 Dec.2020) - V.198 No.21-22 (6/13 Dec.2021)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000000901672AC T07 v.2004 c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010623209AC T07 V.203 No.17-18 (27 May.2024) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   กำลังดำเนินการ
30000010623308AC T07 V.203 No.15-16 (13 May.2024) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   กำลังดำเนินการ
30000010623191AC T07 V.203 No.13-14 (29 Apr.2024) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   กำลังดำเนินการ
30000010623142AC T07 V.203 No.11-12 (8 Apr.2024) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010623068AC T07 V.203 No.9-10 (25 Mar.2024) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010623043AC T07 V.203 No.5-6 (26 Feb.25024) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010623019AC T07 V.203 No.3-4 (12 Feb.2024) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010621195AC T07 V.203 No.1-2 (22 Jan.2024) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010620619AC T07 V.202 No.21-22 (25 Oct.2023) c.1American Cornerหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
12345678910...>>
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
V.170No.19-26Nov.-Dec.200718 พ.ย. 25501รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.173 No.1-26Jan.-Dec.200921 ม.ค. 25521รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.171 No.1-26Jan.-Dec.201016 ม.ค. 25531รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.177 No.1-26 Jan.-Dec.201123 ม.ค. 25541รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.179 No.1-26 Jan.-Dec.201230 ม.ค. 25551สายครั้งที่ 1หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.171 No.1-26Jan.-Dec..200818 ก.พ. 25551รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.181 No.1-27 Jan.-Dec.201319 ม.ค. 25571รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.185 No.1-28Jan.-Dec.201516 ก.พ. 25581รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.183-184 No.1-27 Jan.-Dec.201425 มี.ค. 25581รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
V.187 No.1- 28Jan.-Dec.201601 ม.ค. 25601รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วารสารจำหน่าย
12345678910...
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 41
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Afghanistan : felling Idols.
2 Afghanistan: Seven Days in a Changed Land.
3 Baby it's you and you, and you.
4 Buddha Bashing.
5 bush vs. saddam the sequel.
6 China : getting games beijings victorious bid for the 2008 olympics was a triumph for the communiist leadership. Will it ultimately become a threat?
7 The Darkest Season.
8 DISEASE : fighting foot-and-mouth first, there was cow disease, now, farmers in Europe and the U.S. are battling to halt spread of another fearsome virus.
9 Finance : listen to the money : george soros makes a bundle by betting on mistakes.
10 Genetics : redesigning rice tinkering with the DNA of Asia's daily bread could save milions of lives. why are the region's farmers and environmenttalists reluclant to plant it in their backyards?
12345
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด