สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 จำนวน 480 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กข้ามชาติกับพันธกรณีของประเทศไทย = Hague Convention on the international child abduction and thailand committment / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช [บทความวารสาร] 71
2 Analytical and numerical solutions of average run length integral equations for an EWMA control chart over a long memory SARFIMA process [Journal article] / Rapin Sunthornwat Yupaporn Areepong and Saowanit Sukparungsee. 42
3 การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรุงเทพมหานคร [บทความวารสาร] / ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ และสุชาวดี เกษมณี 33
4 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 33
5 การจัดการความขัดแย้งในชุมชนชายแดนใต้ [บทความวารสาร] 33
6 An elementary method to determine a fixed point of a continuous function = วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดตรึงของฟังก์ชันต่อเนื่อง [บทความวารสาร] / Noppadon Wichitsongkram 24
7 ราชาพิลาปคำฉันท์ / กรมศิลปากร, ตรวจสอบชำระ ; บุญเตือน ศรีวรพจน์, บรรณาธิการ. 24
8 ตามรอยพงศาวดาร : ตามรอยแผนที่จารชนพม่า [videorecording] 24
9 กระถางปลูกต้นไม้จากเปลือกมังคุด [บทความวารสาร] 24
10 ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / จิตติภัทร พูนขำ. 24
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?