สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 จำนวน 364 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 81
2 ประวัติการแปลความหมายอัลกุรอานฉบับภาษาไทย : ศึกษางานแปล ฉบับภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย / สมศักดิ์ สุขเกษม. 32
3 Active learning in secondary and college science classrooms [electronic resource] : a working model for helping the learner to learn / Joel A. Michael, Harold I. Modell. 32
4 นางสมพันธ์ โชตนา : ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) 32
5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดินและสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก / นิคม ละอองศิริวงศ์, ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร และ ทองเพชร สันบูกา. 32
6 การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย / ดลมนรรจน์ บากา และ เกษตรชัย และหีม. 32
7 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนจัดหาแหล่งน้ำบริโภคในชนบทอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 32
8 งานพระเมรุมาศจากบันทึกของชาวต่างชาติ [บทความวารสาร] /|cศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ 32
9 การเขียนจุดประสงค์ทางการศึกษา. 32
10 เปรียบเทียบความสอดคล้องของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค :|bอาเซียน-ญี่ปุ่น [บทความวารสาร] / ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ 23
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?