สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 121
2 นางสมพันธ์ โชตนา : ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา) 72
3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี [บทความวารสาร] 53
4 ก้าวใหม่ของกองทัพบกสู่ทศวรรษ 40 / กองทัพบก ; อุษณีย์ เกษมสันต์, บรรณาธิการ. 44
5 จักรวรรดินิยมกับการก่อการร้าย / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, บรรณาธิการ. 35
6 ผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้และทักษะการสวมถุงยางอนามัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 [บทความวารสาร] = The effect of comprehensive sex education program on knowledge and skill of condom application to model of 2nd grade high school / เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี และวีรยา จึงสมเจตไพศาล 35
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่มี Glucose Challenge Test ผิดปกติ [บทความวารสาร] = Factors influencing the occurrence of gestational diabetes mellitus in pregnant women with abnormal glucose challenge test / ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร อภิธาน พวงศรีเจริญ และอรวรรณ พินิจเลิศสกุล 35
8 สะใภ้กาฝาก. 35
9 อเล็กซานเดอร์มหาราช ตอนขอบฟ้าท้าราชันย์. 35
10 ชีวิตผู้สูงอายุ [บทความวารสาร] / เสาวนา ปิยะพิสุทธิ์ 35
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?