สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 จำนวน 206 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตย และการก่อการร้าย / ศราวุฒิ อารีย์. 51
2 สืบสาวกำเนิดหอสมุดแห่งชาติ : หนังสือกับความเป็นชาติ 22
3 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก กรณีศึกษา รายการ Kidscovery เปิดโลกวัยซน : รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ / วาสิณี จันทอง. 22
4 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 22
5 Decision factors for international exchange cultural program (IECP) :|bCase study of Burapha University International College (BUUIC) students' expectation [บทความวารสาร] / Parinya Nakpathom and Prasopchai Pasunon 22
6 วาทกรรมของโรคจิตเวชในประเทศไทยและกระบวนการตีตรากล่าวโทษ [บทความวารสาร] = Discourse and stigmatization of psychiatric disorder in Thailand / ชนกานต์ ชัชวาลา 22
7 น.ส.พ.กสิกร [วารสาร] 22
8 สถานะของปัจเจกชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : เปลี่ยนแปลงตามกาลสมัยหรือไร้ซึ่งพลวัตร? = The status of individuals in international law : Dynamic or static legal standing / นาถนิรันดร์ จันทร์งาม [บทความวารสาร] 22
9 ออกกำลังเพื่อสมรรถภาพทางกาย : สำหรับเด็ก / จิม แอล สติลเวล, เจอรี อาร์. สต๊อคการ์ด; สุพิตร สมาหิโต, แปล 13
10 กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก [บทความวารสาร] / พิมพ์วดี จันทรโกศล สมหมาย แจ่มกระจ่าง และศรีวรรณ ยอดนิล 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?