สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564 จำนวน 808 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 นิทานก่อนนอน สอนไวยากรณ์อาหรับ / สามารถ มีสุวรรณ. 41
2 การวิจัยปฏิบัติการ / ภัทราพร เกษสังข์. 32
3 การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลากัดของไทย [บทความวารสาร] / ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ และสมพล สุขเจริญพงษ์ 23
4 การดิ้นรนทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยุคผู้นำรุ่งที่ 5 ของจีน [บทความวารสาร] / สมภพ มานะรังสรรค์ 23
5 Red Why : แดงทำไม / กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์, บรรณาธิการ. 23
6 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นโดยประยุกต์หลักการคิดแบบพุทธธรรม [บทความวารสาร] / นะฤเนตร จุฬากาญจน์, จารุวรรณ ไผ่ตระกูล และสุนีย์ ละกำปั่น 23
7 แมทชิงโปรแกรม กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ / พิชิต ภูติจันทร์, เอบ จิตตรง และสมหวัง ชาญศิริวัฒน์. 23
8 2 ปีกับการปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ. 23
9 ปัญญาสชาดก. 23
10 Arthur Eddingtonh[บทความวารสาร] 23
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?