สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 07 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 07 กรกฎาคม 2563 จำนวน 216 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 กรอบการวิเคราะห์ SBS กับการต่างประเทศไทยเปรียบเทียบ / ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน [บทความวารสาร] 411
2 บทบาทนักประชาสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่ ตอนที่ 1 [บทความวารสาร] 22
3 โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. 22
4 ชมดอกไม้ไกลบ้าน / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 22
5 วิทยาศาสตร์ มศว. [วารสาร] 22
6 ประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักกรณีศึกษา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [บทความวารสาร] 22
7 แก้วหยดเดียว : รวมเรื่องสั้น 1 / ศรีดาวเรือง.  22
8 เรียนเก่งเรื่องกล้วย ๆ = I Am Gifted, So Are You! / อดัม คู ; ธัญญา ผลอนันต์, แปลและแปลงเป็นไทย ; ขวัญฤดี ผลอนันต์, บรรณาธิการ. 22
9 Avoiding plagiarism: Roles of universities, libraries, english instructors and students / Dararat Khampusaen [บทความวารสาร] 13
10 Think, read, react, plan, write, rewrite / W. Royce Adams. 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?