สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 69 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ปัญหาทางตาที่พบบ่อยและการสร้างเสริมสุขภาพตาในผู้สูงอายุ [บทความวารสาร] / มุกดา เดชประพนธ์ และปิยวดี ทองยศ 21
2 การพัฒนาของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครศรีธรรมราช [บทความวารสาร] = Supplementary toy development for children with the multiple disabilities in Nakhon Si Thammarat / พงศ์เทพ วีระพงศ์ และอุบลรัตน์ นำนาผล 12
3 การศึกษาจลนศาสตร์การอบแห้งเนื้อหมูด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ [บทความวารสาร] / ศิริ ดวงพร 12
4 ผลของการใช้กลวิธีหลากหลายต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน [บทความวารสาร] / ประจวบ ทองเจริญ, วันชัย มุ้งตุ้ย และอะเคื้อ อุณหเลขกะ 12
5 การผลิตไส้กรอกปลาอิมัลชั่นจากปลาตาหวานและปลาปากคม / ปริญา จันทรัตน์. 12
6 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ "เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุด ๆ" [บทความวารสาร] / เจษฎากร หอมกลิ่น และสุกัญญา สมไพบูลย์ 12
7 สตาร์ซอคเก้อร์ [วารสาร] 12
8 จักรวรรดินิยมกับการก่อการร้าย / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, บรรณาธิการ. 12
9 สรุปผลการวิจัย ประเมินผลและติดตามผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (มิถุนายน 2539-พฤษภาคม 2541) / กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 12
10 ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณต่อความสามารถในการคิดวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / จันทร์ดา พิทักษ์สาลี. 12
1234567
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?