สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 จำนวน 89 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ฮอร์โมนพืช / นันทนา อังกินันทน์. 41
2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บรุนแรงในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร [บทความวารสาร] / เพ็ญศรี ดำรงจิตติ, รสสุคนธ์ ศรีสนิท และพรเพ็ญ ดวงดี 22
3 ดอกชบา ช่วยรักษาหัวใจ [บทความวารสาร] 13
4 เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจินดา, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ และกุศล นาคะชาต. 13
5 ตำนานช้างไทย / จเร โสระฐี. 13
6 Biodiversity Conservation in Fragmented Forests of Northeast Thailand. 13
7 จักรวรรดิอเมริกา : ประวัติศาสตร์แบบทวนกระแส อัตลักษณ์ ชีวอำนาจ / สรวิศ ชัยนาม ; ประทุมพร วัชรเสถียร และ ไชยวัฒน์ ค้ำชู, บรรณาธิการ. 13
8 เปิดมุมมองนายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย / รัชนีกร ไพยชำนาญ และกีรตินันท์ ศรีเมือง [บทความวารสาร] 13
9 หลักคิดชาตินิยมและมรดกวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย / มงคลเลิศ ด่านธานินทร์. 13
10 การใช้ผู้ป่วยจำลองในการศึกษาพยาบาล [บทความวารสาร] / ประทุม สร้อยวงค์ เบญจมาศ สุขสถิตย์ ทศพร คำผลศิริ และณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ 13
123456789
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?