สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Models of spatial processes / Arthur Getis and Barry Boots. 19
2 The linguistic sciences and language teaching / by M. A. K. Halliday, Angus McIntosh and Peter Strevens. 19
3 Encyclopaedia of religion and ethics / edited by James Hasting. 19
4 Chemistry / Raymond Chang. 19
5 Paragraph writing / Frank Chaplen. 19
6 Training and technology : a handbook for HRD professionals / Greg Kearsley. 19
7 บทบาทของโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ที่มีต่อชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี) : รายงานการวิจัย / คณิต ไข่มุกต์, อาคม ใจแก้ว, ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง. 19
8 ไท-ปัน / เจมส์ คลาเวลส์ ; วรปัญจา, นามแฝง. 19
9 ไทแพน / เจมส์ คลาเวล ; แปลโดยวรปัญจา, นามแฝง. 19
10 วิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครพระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 6 กับบทละครของครูเทพทีแสดงทัศนะต่อคนจีน / คำพร สุนทรธรรมนิติ. 19
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?