สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 จำนวน 917 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 91
2 อีหม่ามทั้งสี่ / สมาน มาลีพันธุ์. 72
3 การเรียนรู้ทางสังคมของวัยรุ่นไทยจากวัฒนธรรมเพลงสมัยใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ [บทความวารสาร] 63
4 กาหลมหรทึก / ปราปต์. 63
5 สารเคมีสำหรับยางและเทคนิคการออกสูตรยาง / บุญธรรม นิธิอุทัย, พรพรรณ นิธิอุทัย และปรีชา ป้องภัย. 63
6 หลักเอกภาพและการตั้งภาคีในทัศนะอัล-กุรอาน / อัลลามะฮ์ ชัยค์ ญะอ์ฟัร ซุบฮานีย์ ; แปลโดยอัยยูบ ยอมใหญ่. 44
7 วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 35
8 โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา = Sophie's World / โยสไตน์ กอร์ดอร์ ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, แปล ; สุมาลี บำรุงสุข, บรรณาธิการ. 35
9 กล้วยหอม [บทความวารสาร] / ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล 35
10 การออกแบบเครื่องประดับร่างกาย เรื่อง อัตลักษณ์แห่งวิถีมลายู 35
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?