สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 05 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 05 สิงหาคม 2564 จำนวน 603 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รวมศัพท์ทางวิชาการ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬา สุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์. 161
2 Medical microbiology / edited by David Greenwood...[et al.] 42
3 พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และพิเชฐ สายพันธ์. 42
4 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม / อภิชัย พันธเสน, สรวิชญ์ เปรมชื่น และ พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา. 42
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพรหมเพชร [บทความวารสาร] / กุลธิดา คนเสงี่ยม 33
6 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์ (ยืมใช้ภายในห้องสมุดครั้งละ 3 ชั่วโมง ) 33
7 นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครพนม / มาโนช สุวรรณสาร กาญ ดำริสุ และมุทุดา แก่นสุวรรณ. 33
8 ผลไม้ 111 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน / นิดดา หงษ์วิวัฒน์ และ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. 33
9 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานสำนักงานมหาวิทยาลัย [บทความวารสาร] = Ergonomic risk assessment in university office workers / เมธินี ครุสันธิ์ และสุนิสา ชายเกลี้ยง 33
10 การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียปริมาณสารไอโซฟลาโวนส์ [บทความวารสาร] / จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ และจารุวรรณ บางแวก 33
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?