สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นักศึกษาปริญญาตรี15,7555,341
บัณฑิตวิทยาลัย2,238259
บุคคลภายนอกทั่วไป(ยืมไม่ได้)2,0260
นักศึกษาปริญญาตรี(ฝึกงาน)1,339249
บุคคลภายนอกนักศึกษา(ยืมได้)1,23957
บุคคลภายนอกนักศึกษา(ยืมไม่ได้)1,0620
บัณฑิตวิทยาลัย(ทำวิทยานิพนธ์)687181
อาจารย์672313
ลูกจ้าง55128
บุคคลภายนอกทั่วไป(ยืมได้)54862
ข้าราชการ38651
สมาชิก Pulinet12710
อาจารย์(พิเศษ)7618
บริการยืมระหว่างห้องสมุด(ยืมทางไปรษณีย์)4611
ยืมเป็นกรณีพิเศษ105
บัณฑิตวิทยาลัย(Summer)52
นักวิจัย42
บัณฑิตศึกษายืมย้าวยาว31
บริการยืมระหว่างห้องสมุด(ผู้ใช้มายืมด้วยตนเอง)20
Book Mobile11
ทั้งหมด 26,7776,591
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?