สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นักศึกษาปริญญาตรี15,9595,401
บัณฑิตวิทยาลัย2,129206
บุคคลภายนอกทั่วไป(ยืมไม่ได้)1,9980
นักศึกษาปริญญาตรี(ฝึกงาน)1,397302
บุคคลภายนอกนักศึกษา(ยืมได้)1,23756
บุคคลภายนอกนักศึกษา(ยืมไม่ได้)1,0520
บัณฑิตวิทยาลัย(ทำวิทยานิพนธ์)774224
อาจารย์664317
ลูกจ้าง54435
บุคคลภายนอกทั่วไป(ยืมได้)54263
ข้าราชการ38651
สมาชิก Pulinet12613
อาจารย์(พิเศษ)7619
บริการยืมระหว่างห้องสมุด(ยืมทางไปรษณีย์)459
ยืมเป็นกรณีพิเศษ108
บัณฑิตวิทยาลัย(Summer)52
นักวิจัย42
บริการยืมระหว่างห้องสมุด(ผู้ใช้มายืมด้วยตนเอง)20
Book Mobile11
ทั้งหมด 26,9516,709
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?