สถิติจำนวนสมาชิก
ประเภทสมาชิกจำนวนสมาชิกสมาชิกที่ใช้งานอยู่
นักศึกษาปริญญาตรี16,1185,347
บัณฑิตวิทยาลัย2,293256
บุคคลภายนอกทั่วไป(ยืมไม่ได้)1,9880
นักศึกษาปริญญาตรี(ฝึกงาน)1,446378
บุคคลภายนอกนักศึกษา(ยืมได้)1,32051
บุคคลภายนอกนักศึกษา(ยืมไม่ได้)1,1840
อาจารย์663313
บัณฑิตวิทยาลัย(ทำวิทยานิพนธ์)631199
ลูกจ้าง54435
บุคคลภายนอกทั่วไป(ยืมได้)54267
ข้าราชการ38551
สมาชิก Pulinet12614
อาจารย์(พิเศษ)7619
บริการยืมระหว่างห้องสมุด(ยืมทางไปรษณีย์)4510
ยืมเป็นกรณีพิเศษ108
บัณฑิตวิทยาลัย(Summer)53
นักวิจัย42
บริการยืมระหว่างห้องสมุด(ผู้ใช้มายืมด้วยตนเอง)20
Book Mobile11
ทั้งหมด 27,3836,754
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?