ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 32 ผู้แต่ง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 36 
2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.bโครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ. 12538
3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.bสำนักบรรณสารการพัฒนา. 12540
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะบริหารธุรกิจ. 12547
5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ     12523
6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะพัฒนาสังคม. 2 
7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประศาสนศาสตร์. 48 
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประศาสนาศาสตร์. 2 
9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประสาสนศาสตร์. 2 
10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐศาสตร์ 12548

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?