ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 24 ชื่อเรื่อง
รายการ/หน้า: จัดเรียงโดย: ลักษณะการจัดเรียง:
1
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
Dewey Call#
294.344 ก27
ปีพิมพ์
254
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


2
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ไชย ณ พล
Dewey Call#
294.3444 ช96ภ
ปีพิมพ์
253
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


3
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ไชย ณ พลจิตติ
Dewey Call#
658 ช96ก
ปีพิมพ์
253
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


4
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ไชย ณ พล
Dewey Call#
294.3444 ช96ก 2548
ปีพิมพ์
2548
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


5
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ไชย ณ พล
Dewey Call#
294.382 ช96ก
ปีพิมพ์
2537
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


6
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
วิโรจน์ โสวัณณะ
Dewey Call#
126 ว31ก
ปีพิมพ์
2540
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


7
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ไชย ณ พล
Dewey Call#
300.9593 ช96ก
ปีพิมพ์
253
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


8
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์
Dewey Call#
608.7 ช96ก 2550
ปีพิมพ์
2550
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


9
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ไชย ณ พล
Dewey Call#
128 ช96ก
ปีพิมพ์
254
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


10
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ไชย ณ พล
Dewey Call#
658 ช96ก
ปีพิมพ์
254
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?