ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 12 ชื่อเรื่อง รายการ/หน้า: จัดเรียงโดย: ลักษณะการจัดเรียง:
1
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
มนต์ ทองชัช.
Dewey Call#
294 ม15ส
ปีพิมพ์
2530
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


2
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
พิศมัย ฮาซาไนน์
Dewey Call#
291.17 พ38ก 2529
ปีพิมพ์
2529
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


3
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
คำนวล คำมณี
Dewey Call#
133.5 ค215ก 2554
ปีพิมพ์
2554
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


4
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
Dewey Call#
200 ค172 2557
ปีพิมพ์
2557.
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


5
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ชญา ปิยะชาติ
Dewey Call#
201 ช132ต 2559
ปีพิมพ์
2559
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)


6
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สมัคร บุราวาศ
Dewey Call#
181.4 ส16ป 2554
ปีพิมพ์
2554
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


7
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
วีระชัย โชคมุกดา
Dewey Call#
954 ว37พ 2554
ปีพิมพ์
2554
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


8
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
อนุมานราชธน,พระยา.
Dewey Call#
290 อ154
ปีพิมพ์
2500
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


9
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
จักรชัย อภิชาติบุตร.
Dewey Call#
294.509593 จ111ศ 2515
ปีพิมพ์
2515
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


10
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
Local Call#
SL 127
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?