ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 10 ชื่อเรื่อง รายการ/หน้า: จัดเรียงโดย: ลักษณะการจัดเรียง:
1
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dewey Call#
910.285 ส1425ค 2540
ปีพิมพ์
2540.
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


2
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์
Dewey Call#
372.7 ส168ค 2560
ปีพิมพ์
2560
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


3
ประเภทวัสดุ
บทความ
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Local Call#
ก55
ปีพิมพ์
2553


4
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
Dewey Call#
371.10092 ส215ค 2547
ปีพิมพ์
2547
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


5
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สนอง ศิริกุลวัฒนา.
Dewey Call#
371.10076 ส15ค
ปีพิมพ์
253
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


6
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dewey Call#
507.8 ส1425ช 2540
ปีพิมพ์
2540.
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


7
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dewey Call#
631.4 ส1425ด 2540
ปีพิมพ์
2540.
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


8
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dewey Call#
553.7 ส1425น 2540
ปีพิมพ์
254_.
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


9
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dewey Call#
508.2 ส1425ฤ 2540
ปีพิมพ์
2540.
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


10
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ.กรมสามัญศึกษา.
Dewey Call#
372.2 ก17ห
ปีพิมพ์
2514
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)


เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?