ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 134 ชื่อเรื่อง รายการ/หน้า: จัดเรียงโดย: ลักษณะการจัดเรียง:


2
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ.
Dewey Call#
297.071 ก17ก 2546
ปีพิมพ์
2546
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


3
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
จิระวัฒน์ แดงแก้ว.
Dewey Call#
371.206 จ37ก 2538
ปีพิมพ์
2538
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


4
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
ซัลมา หีมอะด้ำ
Dewey Call#
370.15 ซ117ก 2553
ปีพิมพ์
2553
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


5
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
รอบีหย๊ะ หมะขะเหร็ม
Local Call#
0026 2553
ปีพิมพ์
2553.
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


6
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
มุฮัมมัดซัลมาน อาจอ่อน
Local Call#
1426 2560
ปีพิมพ์
2560
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


7
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
คณิตา นิจจรัลกุล
Dewey Call#
495.910076 ค14ก
ปีพิมพ์
2535
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)


8
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
คณิตา นิจจรัลกุล
Dewey Call#
495.910076 ค14ก
ปีพิมพ์
2535
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


9
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
คณิตา นิจจรัลกุล
Dewey Call#
495.910076 ค14ก
ปีพิมพ์
2536
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


10
ประเภทวัสดุ
หนังสือ
ผู้แต่ง
คณิตา นิจจรัลกุล
Dewey Call#
495.910076 ค14ก
ปีพิมพ์
253_.
สถานะทรัพยากร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)


เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?