เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1220202    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ บทความ
ชื่อเรื่องสภาพ ปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษา = The State, Factors, and Enhancement of Amicable Supervision in Teaching Practicum : A Multicase-Study / วัชราภรณ์ เขื่อนวัง, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา [บทความวารสาร]
ชื่อเรื่องThe State, Factors, and Enhancement of Amicable Supervision in Teaching Practicum : A Multicase-Study / [บทความวารสาร]
Local Call #ว24
ผู้แต่งวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
ผู้แต่งเพิ่มเติมสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
หัวเรื่องการนิเทศการศึกษา
 วิจัย
ทรัพยากรวารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2551) หน้า 367-384
พิมพลักษณ์ 2551
ชื่อเรื่องสภาพ ปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษา = The State, Factors, and Enhancement of Amicable Supervision in Teaching Practicum : A Multicase-Study / วัชราภรณ์ เขื่อนวัง, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา [บทความวารสาร]
ชื่อเรื่องThe State, Factors, and Enhancement of Amicable Supervision in Teaching Practicum : A Multicase-Study / [บทความวารสาร]
Local Call #ว24
ผู้แต่งวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
ผู้แต่งเพิ่มเติมสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
พิมพลักษณ์ 2551
หมายเหตุมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หัวเรื่องการนิเทศการศึกษา
 วิจัย
ทรัพยากรวารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2551) หน้า 367-384
LDR 00972naa 2200205 4500
005 20101216000000.0
008 090820 d
090__‡aว24
1000_‡aวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
24510‡aสภาพ ปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษา =‡bThe State, Factors, and Enhancement of Amicable Supervision in Teaching Practicum : A Multicase-Study /‡cวัชราภรณ์ เขื่อนวัง, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา‡h[บทความวารสาร]
24631‡aThe State, Factors, and Enhancement of Amicable Supervision in Teaching Practicum : A Multicase-Study /‡cวัชราภรณ์ เขื่อนวัง, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา‡h[บทความวารสาร]
260__‡c2551
500__‡aมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
650_7‡aการนิเทศการศึกษา
650_7‡aวิจัย
7000_‡aสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
7730_‡tวารสารวิธีวิทยาการวิจัย‡gปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2551) หน้า 367-384‡x0857-2933
850__‡aPSUJFK
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด