ข้อมูลบรรณานุกรม  #1150543    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องมทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี =RMUTI Journal [วารสาร]
ชื่อเรื่องRMUTI Journal.
Local Call #ม47
ผู้แต่งเพิ่มเติมสถาบันวิจัยและพัฒนา.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
หัวเรื่องรวมเรื่อง.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2554
เชื่อมโยง อ่านวารสารฉบับเต็มที่นี่
  ค้นหาบทความเพิ่มเติมที่นี่
PSUJFK มี :

ปีที่ 4 ฉ. 2 (ก.ค.-ธ.ค.2554 ) - ปีที่ 11 ฉ.3(ก.ย.-ธ.ค.2561)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010406498ม47 ปีที่ 11 ฉ.1-3 (ม.ค.-ธ.ค.2561) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010406506ม47 ปีที่ 10 ฉ.1-3 (ม.ค.-ธ.ค.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010259954ม47 ปีที่9 ฉ.1-3 (ม.ค.-ธ.ค.2559) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000002610172ม47 ปีที่ 8 ฉ.1-3 (ม.ค.-ธ.ค.2558) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010257263ม47 ปีที่ 7 ฉ.1-2 (ม.ค.-ธ.ค.2557) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010257255ม47 ปีที่ 6 ฉ.1-2 (ม.ค.-ธ.ค.2556) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000001036494ม47 ปีที่ 4-5 ฉ.1- 2 (ก.ค. 2554-ธ.ค.2555) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 4 ฉ. 2 ก.ค.-ธ.ค.2554 17 พ.ค. 25551วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 5 ฉ. 1 ม.ค.-มิ.ย. 2555 17 มิ.ย. 25551วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 5 ฉ.2ก.ค.-ธ.ค.2555 21 ก.พ. 25561วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 6 ฉ.1ม.ค.-มิ.ย.255627 ส.ค. 25561วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 6 ฉ.2ก.ค.-ธ.ค.255610 ก.พ. 25571วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 7 ฉ.1ม.ค.-มิ.ย.255710 ต.ค. 25571วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 7 ฉ.2ก.ค-ธ.ค.255729 ม.ค. 25581วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 8 ฉ.1ม.ค.-มิ.ย.255802 มี.ค. 25581วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 8 ฉ.2พ.ค.-ส.ค.255808 ต.ค. 25581วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่ 8 ฉ.3ก.ย.-ธ.ค.255810 ก.พ. 25591วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
12
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 175
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Application of cytochrome P 450 (CYP1A) as biomarker in fish to evaluate aquatic contamination and its current status in Thailand [บทความวารสาร] / Chutima Thanomsit
2 Blue Ocean Strategy กับความจริงในโลกธุรกิจ [บทความวารสาร] / พรพรหม พรหมเพศ
3 Computer network minitoring based on iterative dichotomiser 3 approach [บทความวารสาร] / Prakai Nadee and Chaiwat Dangchuntuk
4 Current-mode KHN filter using single VDTA [บทความวารสาร] = วงจรกรองความถี่แบบ KHN ในโหมดกระแสด้วย VDTA เพียงตัวเดียว / วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์, ชิติสรรค์ วิชิโต และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
5 Dark-bright soliton conversion control using double nanoring resonators within an Add / drop filter [บทความวารสาร] = การเปลี่ยนสัญญาณแสงแบบโซลิตรอนแสงมืดและแสงสว่างโดยใช้หลักการของโพรงสั่นพ้องระดับนาโนเมตรด้วยระบบกรองสัญญาณแสงแอ็ด / ดร็อป / ปรีชา ยุพาพิน และสุขุม จุฬาจัตตุรศิระรัตน์
6 The Effect of light intensity from growth light-emitting diode on red oak in hydroponics greenhouse system [บทความวารสาร] = ผลของความเข้มแสงจากชุดหลอดแอลอีดีสำหรับการเพาะปลูกที่มีต่อผักสลัดเรดโอ๊คในระบบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ / สุทธิดา มณีเมือง...(และคณะ)
7 Fate and toxicity of abamectin in exposed fish [บทความวารสาร] / Chutima Thanomsit and Yhardpeth Ocharoen
8 Histopathological and cytological alterations of leukocytes in hybrid catfish infected with Aeromonas sp. collected from the market in Surin province [บทความวารสาร] / Chutima Thanomsit, Yhardpeth Ocharoen, Phummiphat Phakdee and Krittima Saowakoon
9 The implementation of a single phase five-level inverter [บทความวารสาร] = การพัฒนาวงจรอินเวอร์เตอร์แรงดันเอาต์พุต 5 ระดับ / สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ และเลิศพันธ์ เพียรสร้างสรร
10 Microwave-assisted simultaneous pretreatment and hydrolysis of physic nut seed cake for bioethanol production [บทความวารสาร] = การใช้ไมโครเวฟช่วยในกระบวนการปรับสภาพเบื้องต้นพร้อมการย่อยกากเมล็ดสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอเอทานอล / วิมลรัตน์ ทองภูธร, วิไลพร สุปัญโญ, สุภาวดี แทนกุดเรือ และมานพ ศรีอุทธา
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?