ข้อมูลบรรณานุกรม  #1138786    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ [วารสาร]
Local Call #ม46
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยทักษิณ
หัวเรื่องมนุษยศาสตร์
 สังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552
เชื่อมโยง อ่านวารสารฉบับเต็มที่นี่
  ค้นหาบทความเพิ่มเติมที่นี่
PSUJFK มี :

ปีที่1 ฉ.1-2(เม.ย.2549-มี.ค.2550) - ปีที่3 ฉ.1(เม.ย.-ก.ย.2551) ,
ปีที่3 ฉ.2(ต.ค.2551.-มี.ค.2552) - ปีที่6 ฉบับพิเศษบัณฑิตศึกษา(พ.ค.-พ.ย.2554) ,
ปีที่7 ฉ.2(ต.ค.2555-มี.ค.2556) - ปีที่8 ฉ.1(เม.ย-ก.ย.2556) ,
ปีที่8 ฉ.2(ต.ค.2556-มี.ค.2557) - ปีที่ 12 ฉ.1(ม.ค.-มิ.ย.2560) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 12 ฉ.1(ม.ค.-มิ.ย.2560)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010428336ม46 ปีที่ 12 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.2560) ฉ.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010388621ม46 ปีที่ 11 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค.2559) ฉ.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010378614ม46 ปีที่ 11 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.2559) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010402190ม46 ปีที่10 ฉ.1-2 (เม.ย.2558-มี.ค.2559) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000002610420ม46 ปีที่9 ฉ.1-2 (เม.ย.2557-มี.ค.2558) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010257602ม46 ปีที่8 ฉ.1-2 (เม.ย.2556-มี.ค.2557) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010188526ม46 ปีที่7 ฉ.2 (ต.ค.2555-มี.ค.2556) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010255564ม46 ปีที่6 ฉ.1-2 (เม.ย.2554 - มี.ค.2555) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010193260ม46 ปีที่5 ฉ.1-2 (เม.ย.2553-มี.ค.2554) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010036212ม46 ปีที่4 ฉ.1-2 (เม.ย.2552.-มี.ค.2553) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
12
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่1 ฉ.1-2เม.ย.2549-มี.ค.255030 ต.ค. 25491รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่3 ฉ.1เม.ย.-ก.ย.255126 ต.ค. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่2 ฉ.1เม.ย.-ก.ย.255026 ต.ค. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่2 ฉ.2ต.ค.2550-มี.ค.255126 ต.ค. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่4 ฉ.2ต.ค.2552.-มี.ค.255316 ส.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่4 ฉ.1เม.ย.2552.-ก.ย.255216 ส.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่3 ฉ.2ต.ค.2551.-มี.ค.255216 ส.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่5 ฉ.1เม.ย.-ก.ย.255330 ก.ค. 25541วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่5 ฉ.2ต.ค.2553-มี.ค.255430 ก.ค. 25541วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่6 ฉ.1เม.ย.-ก.ย.255413 ต.ค. 25541วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
123
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 196
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Ancestral spirit cults (Phi Pu Nya) and the position of women in changing northern thai society [บทความวารสาร]
2 European union: Economic integration or political integration? and understanding of the EU's decision-making process = สหภาพยุโรป : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหรือสหภาพทางการเมือง และความเข้าใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจของอียู [บทความวารสาร] / Abdullah Yuhannan
3 First, second and foreign language listening : similarties and differences [บทความวารสาร]
4 In the name of identity: Islam Melaya Patani = ในนามแห่งอัตลักษณ์ : อิสลาม มลายู ปาตานี [บทความวารสาร] / Ekkarin Tuansiri
5 The involvement of community in the management of culture knowledge : Perjud Yeerai tradition of the fishermen's community in Rawai subdistrict, Phuket = การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม : The involvement of community in the management of culture knowledge: Perjud Yeerai tradition of the fishermen's community in Rawai subdistrict, Phuket = การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม : ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่ ชุมชนชาวเล ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่ ชุมชนชาวเล ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต [บทความวารสาร] / Kitimaporn Choochote
6 Recent population movements between Thailand and Australia: Trends and implications [บทความวารสาร]
7 Tourism-related factors affecting cross-border travel among Thai and Malasian tourists / Praman Tepsongkroh, Shaharuddin Tahir [บทความวารสาร]
8 Uncooperativeness in political discourse: Violating gricean maxims in presidential debate 2016 = การปฏิเสธการให้ความร่วมมือของวาทกรรมทางการเมือง : การละเมิดคติบทของไกรซ์ในการโต้วาทีของประธานาธิบดีปี 2560 [บทความวารสาร] / Chamaiporn Buddharat, Eric A. Ambele and Yusop Boonsuk
9 กระบวนการยุติธรรมกับศักยภาพท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เปลี่ยนไป : แนวทางและข้อเสนอแนะ [บทความวารสาร]
10 กระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [บทความวารสาร] / กาญดา โกศัย
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?