เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1130363    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่องการสร้างเว็บ 360 องศา พาโนรามิค วิว และอินเทอร์เรคชั่น ซีดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานี : รายงานการวิจัย / เกษตรชัย และหีม ดลมนรรจน์ บากา และ ราฟาล หามะ.
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย
Dewey Call #006.709593 ก5847ก 2548
ผู้แต่งเกษตรชัย และหีม
ผู้แต่งเพิ่มเติมดลมนรรจน์ บากา, ผู้แต่งร่วม.
 ราฟาล หามะ, ผู้แต่งร่วม.
 วิทยาลัยอิสลามยะลา. สำนักส่งเสริมการวิจัยและเขียนตำรา.
หัวเรื่องเว็บไซต์--วิจัย.
 เว็บไซต์--การออกแบบ--วิจัย.
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์--วิจัย.
 แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์--วิจัย.
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักส่งเสริมการวิจัยและเขียนตำรา วิทยาลัยอิสลามยะลา, 2548.
เชื่อมโยง หน้าปก
  บทคัดย่อ
  กิตติกรรมประกาศ
  สารบัญ
  บทที่ 1
  บทที่ 4 (หน้า 4-14)
  บทที่ 4 (หน้า 15-24)
  บทที่ 4 (หน้า 25-34)
  บทที่ 4 (หน้า 35-41)
  บทที่ 4 (หน้า 42-49)
  บทที่ 4 (หน้า 50-57)
  บรรณานุกรม
ชื่อเรื่องการสร้างเว็บ 360 องศา พาโนรามิค วิว และอินเทอร์เรคชั่น ซีดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานี : รายงานการวิจัย / เกษตรชัย และหีม ดลมนรรจน์ บากา และ ราฟาล หามะ.
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย
Dewey Call #006.709593 ก5847ก 2548
ผู้แต่งเกษตรชัย และหีม
ผู้แต่งเพิ่มเติมดลมนรรจน์ บากา, ผู้แต่งร่วม.
 ราฟาล หามะ, ผู้แต่งร่วม.
 วิทยาลัยอิสลามยะลา. สำนักส่งเสริมการวิจัยและเขียนตำรา.
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักส่งเสริมการวิจัยและเขียนตำรา วิทยาลัยอิสลามยะลา, 2548.
Noteงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2547.
Detailภ.ต.
หัวเรื่องเว็บไซต์--วิจัย.
 เว็บไซต์--การออกแบบ--วิจัย.
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์--วิจัย.
 แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์--วิจัย.
เชื่อมโยง หน้าปก
  บทคัดย่อ
  กิตติกรรมประกาศ
  สารบัญ
  บทที่ 1
  บทที่ 4 (หน้า 4-14)
  บทที่ 4 (หน้า 15-24)
  บทที่ 4 (หน้า 25-34)
  บทที่ 4 (หน้า 35-41)
  บทที่ 4 (หน้า 42-49)
  บทที่ 4 (หน้า 50-57)
  บรรณานุกรม
ลักษณะทางกายภาพ59 หน้า :ภาพปะกอบ.
LDR 02288nam 2200445 4500
001 b02887265
003 UCTAL
005 20230127080723.0
008 071121s2548 th a 000 0 tha d
08204‡a006.709593‡bก5847ก‡d2548
1000_‡aเกษตรชัย และหีม
24510‡aการสร้างเว็บ 360 องศา พาโนรามิค วิว และอินเทอร์เรคชั่น ซีดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานี :‡bรายงานการวิจัย /‡cเกษตรชัย และหีม ดลมนรรจน์ บากา และ ราฟาล หามะ.
24630‡aรายงานการวิจัย
260__‡aยะลา :‡bสำนักส่งเสริมการวิจัยและเขียนตำรา วิทยาลัยอิสลามยะลา,‡c2548.
300__‡a59 หน้า :‡bภาพปะกอบ.
536__‡aงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2547.
591__‡arfid
650_7‡aเว็บไซต์‡xวิจัย.
650_7‡aเว็บไซต์‡xการออกแบบ‡xวิจัย.
650_7‡aการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์‡xวิจัย.
650_7‡aแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์‡xวิจัย.
7000_‡aดลมนรรจน์ บากา,‡eผู้แต่งร่วม.
7000_‡aราฟาล หามะ,‡eผู้แต่งร่วม.
7101_‡aวิทยาลัยอิสลามยะลา‡bสำนักส่งเสริมการวิจัยและเขียนตำรา.
850__‡aPSUJFK
852__‡aภ.ต.
856__‡zหน้าปก‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Cover.pdf
856__‡zบทคัดย่อ‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Abstract.pdf
856__‡zกิตติกรรมประกาศ‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Acknowledgments.pdf
856__‡zสารบัญ‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Contents.pdf
856__‡zบทที่ 1‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Chapter1.pdf
856__‡zบทที่ 4 (หน้า 4-14)‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Chapter4%284-14%29.pdf
856__‡zบทที่ 4 (หน้า 15-24)‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Chapter4%2815-24%29.pdf
856__‡zบทที่ 4 (หน้า 25-34)‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Chapter4%2825-34%29.pdf
856__‡zบทที่ 4 (หน้า 35-41)‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Chapter4%2835-41%29.pdf
856__‡zบทที่ 4 (หน้า 42-49)‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Chapter4%2842-49%29.pdf
856__‡zบทที่ 4 (หน้า 50-57)‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/Chapter4%2850-57%29.pdf
856__‡zบรรณานุกรม‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//04408/References.pdf
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010566960006.709593 ก5847ก 2548 ฉ.1SOUTHERN DATAหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ข้อมูลภาคใต้ (ชั้น 2)   ใช้ภายในห้องสมุด
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด