เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1128777    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่องไฟใต้ฤาจะดับ / ศรีศักร วัลลิโภดม.
Dewey Call #303.6 ศ17ฟ 2550
ผู้แต่งศรีศักร วัลลิโภดม
เนื้อหาช้า ๆมา ช้า ๆเห็น ช้า ๆเข้าใจ : ปัตตานีกับความล้าหลังทางวัฒนธรรมที่ยังธำรงความเป็นมนุษย์ --ศาสนาของผู้ถูกกดขี่ --เสียงเพรียกจากตัวหนอน กรณีความเดือดร้อนในภาคใต้ --ความล้มเหลวของการปกครองท้องถิ่นกับปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ --การฟื้นฟูสังคมภาคใต้ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง --นิเวศวัฒนธรรมในหุบปัตตานีและหุบสายบุรี --ไฟใต้ฤาจะดับ --Centralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม --ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส --แขกตานีในทักษิณวิบัติ.
หัวเรื่องความขัดแย้งทางสังคม.
 การก่อการร้าย--ไทย (ภาคใต้).
 การก่อการร้าย--ไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้).
 ความขัดแย้งทางการเมือง.
 ชาวไทยมุสลิม--ไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้).
 ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.
 ไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.
ISBN9789742329755
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2550.
ชื่อเรื่องไฟใต้ฤาจะดับ / ศรีศักร วัลลิโภดม.
Dewey Call #303.6 ศ17ฟ 2550
ผู้แต่งศรีศักร วัลลิโภดม
ISBN9789742329755
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2550.
เนื้อหาช้า ๆมา ช้า ๆเห็น ช้า ๆเข้าใจ : ปัตตานีกับความล้าหลังทางวัฒนธรรมที่ยังธำรงความเป็นมนุษย์ --ศาสนาของผู้ถูกกดขี่ --เสียงเพรียกจากตัวหนอน กรณีความเดือดร้อนในภาคใต้ --ความล้มเหลวของการปกครองท้องถิ่นกับปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ --การฟื้นฟูสังคมภาคใต้ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง --นิเวศวัฒนธรรมในหุบปัตตานีและหุบสายบุรี --ไฟใต้ฤาจะดับ --Centralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม --ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส --แขกตานีในทักษิณวิบัติ.
หัวเรื่องความขัดแย้งทางสังคม.
 การก่อการร้าย--ไทย (ภาคใต้).
 การก่อการร้าย--ไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้).
 ความขัดแย้งทางการเมือง.
 ชาวไทยมุสลิม--ไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้).
 ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.
 ไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.
ลักษณะทางกายภาพ175 หน้า :ภาพประกอบ.
LDR 01263nam 2200265 4500
005 20231113142613.0
008 070118s2550 th a 000 0 tha d
020__‡a9789742329755
08204‡a303.6‡bศ17ฟ‡d2550
1000_‡aศรีศักร วัลลิโภดม
24510‡aไฟใต้ฤาจะดับ /‡cศรีศักร วัลลิโภดม.
260__‡aกรุงเทพมหานคร :‡bมติชน,‡c2550.
300__‡a175 หน้า :‡bภาพประกอบ.
5050_‡aช้า ๆมา ช้า ๆเห็น ช้า ๆเข้าใจ : ปัตตานีกับความล้าหลังทางวัฒนธรรมที่ยังธำรงความเป็นมนุษย์ --‡tศาสนาของผู้ถูกกดขี่ --‡tเสียงเพรียกจากตัวหนอน กรณีความเดือดร้อนในภาคใต้ --‡tความล้มเหลวของการปกครองท้องถิ่นกับปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ --‡tการฟื้นฟูสังคมภาคใต้ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง --‡tนิเวศวัฒนธรรมในหุบปัตตานีและหุบสายบุรี --‡tไฟใต้ฤาจะดับ --‡tCentralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม --‡tประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส --‡tแขกตานีในทักษิณวิบัติ.
591__‡arfid
650_7‡aความขัดแย้งทางสังคม.
650_7‡aการก่อการร้าย‡zไทย (ภาคใต้).
650_7‡aการก่อการร้าย‡zไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้).
650__‡aความขัดแย้งทางการเมือง.
650_7‡aชาวไทยมุสลิม‡zไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้).
651_7‡aไทย (ภาคใต้)‡xปัญหาและข้อพิพาท.
651_7‡aไทย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)‡xปัญหาและข้อพิพาท.
850__‡aPSUJFK
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002101859303.6 ศ17ฟ 2550General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)   อยู่บนชั้น
30000002101867303.6 ศ17ฟ 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)   อยู่บนชั้น
30000002101834303.6 ศ17ฟ 2550 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด