ข้อมูลบรรณานุกรม  #1109120    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยคริสเตียน [วารสาร]
Local Call #ม42
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยคริสเตียน
หัวเรื่องวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2547
เชื่อมโยง อ่านวารสารฉบับเต็มที่นี่
  ค้นหาบทความเพิ่มเติมที่นี่
PSUJFK มี :

ปีที่13 ฉ.2(พ.ค.-ส.ค.2550) - ปีที่17 ฉ.2(พ.ค.-ส.ค.2554) ,
ปีที่18 ฉ.1(ม.ค.-เม.ย.2555) - ปีที่ 23 ฉ.1(ม.ค.-มี.ค.2560) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 23 ฉ.1(ม.ค.-มี.ค.2560)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010421463ม42 ปีที่ 23 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค.2560) ฉ.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010392185ม42 ปีที่ 22 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค.2559) ฉ.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารฉบับปัจจุบัน (ชั้น 1)   ใช้ภายในห้องสมุด
30000010383226ม42 ปีที่ 22 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย.2559) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010401630ม42 ปีที่ 22 ฉ.1-2 (ม.ค.-มิ.ย.2559) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010401648ม42 ปีที่21 ฉ.3-4 (ก.ค.-ธ.ค.2558) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000002610099ม42 ปีที่21 ฉ.1-2 (ม.ค.-มิ.ย.2558) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000002610313ม42 ปีที่20 ฉ.1-4 (ม.ค.-ธ.ค.2557) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000001036775ม42 ปีที่19 ฉ.1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2556) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010251050ม42 ปีที่18 ฉ.1-3 (ม.ค.-ธ.ค.2555) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010251068ม42 ปีที่17 ฉ.1-2 (ม.ค.-ส.ค.2554) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
12
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่13 ฉ.2พ.ค.-ส.ค.255020 พ.ค. 25501วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่13 ฉ.3ก.ย.-ธ.ค.255020 ก.ย. 25501วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่14 ฉ.1ม.ค.-เม.ย.255103 มิ.ย. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่14 ฉ.2พ.ค.-ส.ค.255131 ต.ค. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่14 ฉ.3ก.ย.-ธ.ค.255128 ก.พ. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่15 ฉ.1ม.ค.-เม.ย.255230 ส.ค. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่15 ฉ.2พ.ค.-ส.ค.255230 ธ.ค. 25521วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่15 ฉ.3ก.ย-ธ.ค.255228 มี.ค. 25531วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่16 ฉ.1ม.ค.-เม.ย.255327 ม.ค. 25541วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปีที่16 ฉ.2พ.ค-ส.ค..255312 ก.ค. 25541วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
1234
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 288
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Economic Policies Relating to Motorcycle Fatalities in Thailand [บทความวารสาร] / Rakkhwan Sarawasee Chompoonuh K.Permpoonwiwat andRichard Fowles
2 HR practitioners' perspectives on talent management in Thailand: Quantitative and qualitative studies
3 SET50 Inddex Futures และการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชลธิศ นวลพลับ, อรุณ เกียระสาร และชลลดา หลวงพิทักษ์ [บทความวารสาร]
4 SET50 Index futures และการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชลธิศ นวลพลับ, อรุณ เกียระสาร และชลลดา หลวงพิทักษ์ [บทความวารสาร]
5 Time management capabilities: A case of the industrial workers of the Gulf cogeneration company limited's clients = ความสามารถในการบริหารเวลา : กรณีศึกษาพนังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าของบริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด [บทความวารสาร] / Damrong Sattayawaksakul Rita Maidom andPimpa Cheewaprakobki
6 กระบวนการส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [บทความวารสาร] / พิไลพร สุขเจริญ และรภัทภร เพชรสุข
7 กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบโดยใช้ UML [บทความวารสาร]
8 กลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตภาคกลางตอนล่าง ในประเทศไทย / ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ, ชัชสรัญ เศรษฐพัฒน์ [บทความวารสาร]
9 กลยุทธ์การตลาดสีเขียว : แนวคิดใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม [บทความวารสาร]
10 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ 5'-ฟอสโฟไดเอสเทอเรสเพื่อใช้ผลิตวัตถุปรุงแต่งรสชาติในอาหาร = Screening of 5'-phosphodiesterase producing badteria for food flavor enhancer production [บทความวารสาร] / อนันต์ บุญปาน อรวรรณ พึ่งคำ และวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?