เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1081873    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่องผลของการวิ่ง-เดิน 1 ไมล์ ที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ไขมัน น้ำหนักตัว และการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดในผู้สูงอายุ อำเภอหาดใหญ่ / เตมีย์ สัจจะบุตร.
Dewey Call #613.7172 ต56ผ
ผู้แต่งเตมีย์ สัจจะบุตร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.. บัณฑิตวิทยาลัย.
หัวเรื่องการวิ่ง.
 การออกกำลังกาย.
 หัวใจ.
 ความดันเลือด.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
เชื่อมโยง หน้าปก
  บทคัดย่อ
  กิตติกรรมประกาศ
  สารบัญ
  บทที่1
  บทที่2
  บทที่3
  บทที่4
  บทที่5
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ประวัติผู้เขียน
ชื่อเรื่องผลของการวิ่ง-เดิน 1 ไมล์ ที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ไขมัน น้ำหนักตัว และการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดในผู้สูงอายุ อำเภอหาดใหญ่ / เตมีย์ สัจจะบุตร.
Dewey Call #613.7172 ต56ผ
ผู้แต่งเตมีย์ สัจจะบุตร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
Detailว.
หมายเหตุวิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. สาขาพลศึกษา)--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541.
หัวเรื่องการวิ่ง.
 การออกกำลังกาย.
 หัวใจ.
 ความดันเลือด.
เชื่อมโยง หน้าปก
  บทคัดย่อ
  กิตติกรรมประกาศ
  สารบัญ
  บทที่1
  บทที่2
  บทที่3
  บทที่4
  บทที่5
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ประวัติผู้เขียน
ลักษณะทางกายภาพ112 หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง.
LDR 01861nam 2200385 a 4500
008  s th ||0 | tha |
08204‡a613.7172‡bต56ผ
1000_‡aเตมีย์ สัจจะบุตร.
24510‡aผลของการวิ่ง-เดิน 1 ไมล์ ที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ไขมัน น้ำหนักตัว และการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดในผู้สูงอายุ อำเภอหาดใหญ่ /‡cเตมีย์ สัจจะบุตร.
260__‡aปัตตานี :‡bบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,‡c2541
300__‡a112 หน้า :‡bภาพประกอบ, ตาราง.
502__‡aวิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. สาขาพลศึกษา)--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541.
650_7‡aการวิ่ง.
650_7‡aการออกกำลังกาย.
650_7‡aหัวใจ.
650_7‡aความดันเลือด.
7102_‡aมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.‡bบัณฑิตวิทยาลัย.
740__‡aวิทยานิพนธ์
852__‡aว.
856__‡zหน้าปก‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Cover.pdf.
856__‡zบทคัดย่อ‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Abstract.pdf.
856__‡zกิตติกรรมประกาศ‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Acknowledgments.pdf.
856__‡zสารบัญ‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Contents.pdf.
856__‡zบทที่1‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Chapter1.pdf.
856__‡zบทที่2‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Chapter2.pdf.
856__‡zบทที่3‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Chapter3.pdf.
856__‡zบทที่4‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Chapter4.pdf.
856__‡zบทที่5‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Chapter5.pdf.
856__‡zบรรณานุกรม‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/References.pdf.
856__‡zภาคผนวก‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Appendix.pdf.
856__‡zประวัติผู้เขียน‡uhttp://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00077/Vitae.pdf.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001419807613.7172 ต56ผ ล.2541 ฉ.1THESISหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วิทยานิพนธ์ (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด