Bibliographic Detail  #1068002    

Material Type Continuing Resources
Titleดอกเบี้ย [วารสาร]
Local Call #ด02
Added Authorบริษัท ดอกเบี้ย จำกัด
Subjectธุรกิจ
Published/Createdกรุงเทพมหานคร : ดอกเบี้ย, 2540
PSUJFK has :

ปีที่14 ฉ.168-170(มิ.ย.-ส.ค.2538) - ปีที่26 ฉ.317(พ.ย.2550) ,
ปีที่26 ฉ.318-320(ธ.ค.2550-ก.พ.2551) ฉบับเย็บเล่ม - ปีที่30 ฉ.363(ก.ย.2554) ,
ปีที่30 ฉ.365(พ.ย.2554) - ปีที่33 ฉ.397(ก.ค.2557) ,
ปีที่33 ฉ.399(ก.ย.2557) - ปีที่ 38 ฉ.443(มิ.ย.2561) ,
Latest Receive : ปีที่ 38 ฉ.443(มิ.ย.2561)
Select Branch :
 BarcodeCallNoCollectionBranchLocationStatus
30000010472466ด02 ปีที่ 38 ฉ.443 (มิ.ย.2561) ฉ.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (CURRENT ISSUES) (1st floor)   In Process
30000010471369ด02 ปีที่ 38 ฉ.442 (พ.ค.2561) ฉ.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (CURRENT ISSUES) (1st floor)   Lib Use Only
30000010470791ด02 ปีที่ 38 ฉ.441 (มี.ค.2561) ฉ.1SERIAL ( CURRENT ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (CURRENT ISSUES) (1st floor)   Lib Use Only
30000010445975ด02 ปีที่ 37 ฉ.440 (ก.พ.2561) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (BACK ISSUES) (1st floor)   Available
30000010444168ด02 ปีที่ 37 ฉ.439 (ม.ค.2561) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (BACK ISSUES) (1st floor)   Available
30000010443533ด02 ปีที่ 37 ฉ.438 (ธ.ค.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (BACK ISSUES) (1st floor)   Available
30000010401945ด02 ปีที่ 37 ฉ.435-437 (ก.ย.-พ.ย.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (BACK ISSUES) (1st floor)   Available
30000010402265ด02 ปีที่ 37 ฉ.432-434 (มิ.ย.-ส.ค.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (BACK ISSUES) (1st floor)   Available
30000010259368ด02 ปีที่ 37 ฉ.429-431 (มี.ค.-พ.ค.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (BACK ISSUES) (1st floor)   Available
30000010259715ด02 ปีที่ 36 ฉ.426-428 (ธ.ค.2559-ก.พ.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )John F. Kennedy Library SERIAL (BACK ISSUES) (1st floor)   Available
123456789
 
Select Branch :
EnumChronoExpected DateCopiesStatusBranchNote
ปีที่26 ฉ.315ก.ย.255014 Sep 20071ArrivedJohn F. Kennedy Library 
ปีที่26 ฉ.317พ.ย.255001 Nov 20071ArrivedJohn F. Kennedy Library 
ปีที่26 ฉ.312มิ.ย.255024 Nov 20071ArrivedJohn F. Kennedy Library 
ปีที่26 ฉ.318-320ธ.ค.2550-ก.พ.255129 Feb 20081BoundJohn F. Kennedy Libraryฉบับเย็บเล่ม
ปีที่26 ฉ.321-323มี.ค.-พ.ค.255129 May 20081BoundJohn F. Kennedy Libraryฉบับเย็บเล่ม
ปีที่26 ฉ.324-326มิ.ย.-ส.ค.255102 Sep 20081BoundJohn F. Kennedy Libraryฉบับเย็บเล่ม
ปีที่26 ฉ.327-329ก.ย.-พ.ย.255102 Dec 20081BoundJohn F. Kennedy Libraryฉบับเย็บเล่ม
ปีที่26 ฉ.330-333ธ.ค.2551-มี.ค.255231 Mar 20091ArrivedJohn F. Kennedy Library 
ปีที่28 ฉ.334-336เม.ย.-มิ.ย.255224 Jun 20091ArrivedJohn F. Kennedy Library 
ปีที่28 ฉ.337-339ก.ค.-ก.ย.255230 Sep 20091ArrivedJohn F. Kennedy Library 
12345678910...
Select Issue : Component Part : 319
No.Title
1 1 ขวบปีเงินยูโร [บทความวารสาร].
2 1 ปี คปค. - ปฏิบัติการไล่ล่าทักษิณและพวก - รัฐบาลขิงแก่...ร่อแร่...ร่อแร่ - พิษเศรษฐกิจ เงินบาท ตลาดหุ้น [บทความวารสาร].
3 1 ปี มาตรการ 14 สิงหา ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง.
4 2 ปีของการทำลายและยึดเศรษฐกิจไทยของมหาอำนาจต่างชาติ และนักการเมืองไทยที่มีอำนาจ (บางคน)
5 31 ตุลา วันออมแห่งชาติ
6 48 ปีของ "เตชะไพบูลย์" บนเส้นทางเดินทาง "ศรีนคร" ร่ำรวยแล้วก็ยังร่ำรวย.
7 2560 ฟองสบู่พอง ๆ 2561 แนวโน้มสดใส? [บทความวารสาร] / โสภณ พรโชคชัย
8 AEC ใน 1 ปีที่ผ่านมา [บทความวารสาร] / โจเซฟ อินคัลคาเทอรา
9 ALIPAY บทพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกค้าสินเชื่อไร้หลักประกันในสังคมไร้เงินสดของแจ๊กหม่า [บทความวารสาร] / แสงไทย เค้าภูไท
10 Bank of International Settlementผู้กุมชะตาสถาบันการเงินไทย.
12345678910...
Add Comment Dialog
Your Name
Comment

Add Review Dialog
Your Name
Content
Add to list
Title
Create in
Use same folder
Create a Folder
Folder Name
Add to list result
Hold Dialog
Branch Receive
Expected Date Received
 
Items Location Map
Result Dialog
Undefined result.
Login Dialog
Username:
Password:
Forgot your password ?