เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ข้อมูลบรรณานุกรม  #1066667    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ [วารสาร]
Local Call #ซ01
ผู้แต่งเพิ่มเติมซีเอ็ดยูเคชั่น
หัวเรื่องอิเล็กทรอนิกส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ส.เอเซียเพรส, 2540
PSUJFK มี :

ฉ.306 -307(ก.ย.-ต.ค.2550) ฉบับเย็บเล่ม - ฉ.347(ส.ค.2553) ,
ฉ.349(ต.ค.2553) - ฉ.354(ก.พ.2554) ,
ฉ.356 ฉบับพิเศษ(เม.ย.2554) - ฉ.360(ก.ค.2554) ,
ฉ.362(ก.ย.2554) - ฉ.386(พ.ค.2556) ,
ฉ.389(ส.ค.2556) - ฉ.393(พ.ย.2556) ,
ฉ.395(ม.ค.2557) - ฉ.402(ก.ค.2557) ,
ฉ.439(มี.ค.2560) - ฉ.452(ก.พ.2561) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ฉ.338-339(ธ.ค.2552-ม.ค.2553)
ชื่อเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ [วารสาร]
Local Call #ซ01
ผู้แต่งเพิ่มเติมซีเอ็ดยูเคชั่น
ISSN1906-0475
 0125-1015
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ส.เอเซียเพรส, 2540
หัวเรื่องอิเล็กทรอนิกส์
PSUJFK มี :

ฉ.306 -307(ก.ย.-ต.ค.2550) ฉบับเย็บเล่ม - ฉ.347(ส.ค.2553) ,
ฉ.349(ต.ค.2553) - ฉ.354(ก.พ.2554) ,
ฉ.356 ฉบับพิเศษ(เม.ย.2554) - ฉ.360(ก.ค.2554) ,
ฉ.362(ก.ย.2554) - ฉ.386(พ.ค.2556) ,
ฉ.389(ส.ค.2556) - ฉ.393(พ.ย.2556) ,
ฉ.395(ม.ค.2557) - ฉ.402(ก.ค.2557) ,
ฉ.439(มี.ค.2560) - ฉ.452(ก.พ.2561) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ฉ.338-339(ธ.ค.2552-ม.ค.2553)
            เย็บเล่ม :

ปีที่8 ฉ.94(มี.ค.2555) - ฉ.822-845(ม.ค.-ธ.ค.2553),
ฉ.342(ฉบับพิเศษ) - ฉ.343(เม.ย.2553),
ฉ.344(พ.ค.2553) - ฉ.345(มิ.ย.2553),
ฉ.346(ก.ค.2553) - ฉ.347(ส.ค.2553),
ฉ.349(ต.ค.2553) - ฉ.350(ฉบับ EBG'2011),
ฉ.351(พ.ย.2553) - ฉ.352(ธ.ค.2553),
ฉ.353(ม.ค.2554) - ฉ.354(ก.พ.2554),
ฉ.356 ฉบับพิเศษ(เม.ย.2554) - ฉ.357(เม.ย.2554),
ฉ.358(พ.ค.2554) - ฉ.359(มิ.ย.2554),
ฉ.360(ก.ค.2554) - ฉ.366(ธ.ค.2554),
ฉ.367(ม.ค.2555) - ฉ.368(ก.พ.2555),
ฉ.369(มี.ค.2555) - ฉ.370(ฉบับพิเศษ ),
ฉ.371(เม.ย.2555) - ฉ.372(พ.ค.2555),
ฉ.373(มิ.ย.2555) - ฉ.374(ก.ค.2555),
ฉ.375(ส.ค.2555) - ฉ.376(ก.ย.2555),
ฉ.377(ฉบับ EBG 2013) - ฉ.378(ต.ค.2555),
ฉ.379(พ.ย.2555) - ฉ.380(ธ.ค.2555),
ฉ.381(ม.ค.2556) - ฉ.382(ก.พ.2556),
ฉ.385(เม.ย.2556) - ฉ.386(พ.ค.2556),
ฉ.389(ส.ค.2556) - ฉ.390(ก.ย.2556),
ฉ.391(ฉบับ EBG 2014) - ฉ.392(ต.ค.2556),
ฉ.393(พ.ย.2556) - ฉ.396(ก.พ.2557),
ฉ.397(มี.ค.2557) - ฉ.398(พิเศษ 2557),
ฉ.399(เม.ย.2557) - ฉ.400(พ.ค.2557),
ฉ.401(มิ.ย.2557) - ฉ.402(ก.ค.2557),
ฉ.363(ฉบับ EBG 2012) - ฉ.363(ฉบับ EBG 2012),
ฉ.439(มี.ค.2560) - ฉ.441(เม.ย.2560),
ฉ.442(พ.ค.2560) - ฉ.443(มิ.ย.2560),
ฉ.444(ก.ค.2560) - ฉ.445(ส.ค.2560),
ฉ.446(ก.ย.2560) - ฉ.447(ฉบับพิเศษ 2561),
ฉ.448(ต.ค.2560) - ฉ.450(ธ.ค.2560),
ฉ.451(ม.ค.2561) - ฉ.452(ก.พ.2561)
LDR 00567nas 2200229 4500
005 20151228140607.0
008 180897s1997 th ‡‡0 ‡ tha ‡
022__‡a1906-0475
022__‡a0125-1015
090__‡aซ01
24500‡aเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์‡h[วารสาร]
260__‡aกรุงเทพมหานคร :‡bส.เอเซียเพรส,‡c2540
310__‡aรายเดือน
650_7‡aอิเล็กทรอนิกส์
7101_‡aซีเอ็ดยูเคชั่น
850__‡aPSUJFK
866__‡aฉ.306 -307(ก.ย.-ต.ค.2550) ฉบับเย็บเล่ม - ฉ.347(ส.ค.2553) ,
866__‡aฉ.349(ต.ค.2553) - ฉ.354(ก.พ.2554) ,
866__‡aฉ.356 ฉบับพิเศษ(เม.ย.2554) - ฉ.360(ก.ค.2554) ,
866__‡aฉ.362(ก.ย.2554) - ฉ.386(พ.ค.2556) ,
866__‡aฉ.389(ส.ค.2556) - ฉ.393(พ.ย.2556) ,
866__‡aฉ.395(ม.ค.2557) - ฉ.402(ก.ค.2557) ,
866__‡aฉ.439(มี.ค.2560) - ฉ.452(ก.พ.2561) ,
866__‡aเล่มที่รับล่าสุด : ฉ.338-339(ธ.ค.2552-ม.ค.2553)
956__‡aปีที่8 ฉ.94(มี.ค.2555) - ฉ.822-845(ม.ค.-ธ.ค.2553),
956__‡aฉ.342(ฉบับพิเศษ) - ฉ.343(เม.ย.2553),
956__‡aฉ.344(พ.ค.2553) - ฉ.345(มิ.ย.2553),
956__‡aฉ.346(ก.ค.2553) - ฉ.347(ส.ค.2553),
956__‡aฉ.349(ต.ค.2553) - ฉ.350(ฉบับ EBG'2011),
956__‡aฉ.351(พ.ย.2553) - ฉ.352(ธ.ค.2553),
956__‡aฉ.353(ม.ค.2554) - ฉ.354(ก.พ.2554),
956__‡aฉ.356 ฉบับพิเศษ(เม.ย.2554) - ฉ.357(เม.ย.2554),
956__‡aฉ.358(พ.ค.2554) - ฉ.359(มิ.ย.2554),
956__‡aฉ.360(ก.ค.2554) - ฉ.366(ธ.ค.2554),
956__‡aฉ.367(ม.ค.2555) - ฉ.368(ก.พ.2555),
956__‡aฉ.369(มี.ค.2555) - ฉ.370(ฉบับพิเศษ ),
956__‡aฉ.371(เม.ย.2555) - ฉ.372(พ.ค.2555),
956__‡aฉ.373(มิ.ย.2555) - ฉ.374(ก.ค.2555),
956__‡aฉ.375(ส.ค.2555) - ฉ.376(ก.ย.2555),
956__‡aฉ.377(ฉบับ EBG 2013) - ฉ.378(ต.ค.2555),
956__‡aฉ.379(พ.ย.2555) - ฉ.380(ธ.ค.2555),
956__‡aฉ.381(ม.ค.2556) - ฉ.382(ก.พ.2556),
956__‡aฉ.385(เม.ย.2556) - ฉ.386(พ.ค.2556),
956__‡aฉ.389(ส.ค.2556) - ฉ.390(ก.ย.2556),
956__‡aฉ.391(ฉบับ EBG 2014) - ฉ.392(ต.ค.2556),
956__‡aฉ.393(พ.ย.2556) - ฉ.396(ก.พ.2557),
956__‡aฉ.397(มี.ค.2557) - ฉ.398(พิเศษ 2557),
956__‡aฉ.399(เม.ย.2557) - ฉ.400(พ.ค.2557),
956__‡aฉ.401(มิ.ย.2557) - ฉ.402(ก.ค.2557),
956__‡aฉ.363(ฉบับ EBG 2012) - ฉ.363(ฉบับ EBG 2012),
956__‡aฉ.439(มี.ค.2560) - ฉ.441(เม.ย.2560),
956__‡aฉ.442(พ.ค.2560) - ฉ.443(มิ.ย.2560),
956__‡aฉ.444(ก.ค.2560) - ฉ.445(ส.ค.2560),
956__‡aฉ.446(ก.ย.2560) - ฉ.447(ฉบับพิเศษ 2561),
956__‡aฉ.448(ต.ค.2560) - ฉ.450(ธ.ค.2560),
956__‡aฉ.451(ม.ค.2561) - ฉ.452(ก.พ.2561)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010407058ซ01 ฉ.451-452 (ม.ค.-ก.พ.2561) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010402679ซ01 ฉ.448-450 (ต.ค.-ธ.ค.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010259152ซ01 ฉ.446-447 (2560-2561) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010259186ซ01 ฉ.444-445 (ก.ค.-ส.ค.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010259178ซ01 ฉ.442-443 (พ.ค.-มิ.ย.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010400798ซ01 ฉ.439-441 (มี.ค.-เม.ย.2560) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010400541ซ01 ฉ.401-402 (มิ.ย.-ก.ค.2557) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010251506ซ01 ฉ.399-400 (เม.ย.-พ.ค.2557) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010250706ซ01 ฉ.397-398 (มี.ค.-ฉ.พิเศษ2557) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
30000010253031ซ01 ฉ.393-396 (พ.ย.2556-ก.พ.2557) ฉ.1SERIAL ( BACK ISSUES )หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วารสารล่วงเวลา (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
12345678910...>>
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ฉ.306 -307ก.ย.-ต.ค.255001 ต.ค. 25501วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ฉ.310-311ธ.ค.2550-ม.ค.255105 ก.พ. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ฉ.312-313ก.พ.-มี.ค.255105 เม.ย. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ฉ.314-315เม.ย.255105 มิ.ย. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ฉ.316-317พ.ค.-มิ.ย.255124 ก.ค. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ฉ.318-319ก.ค.-ส.ค.255131 ส.ค. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ฉ.320-321ก.ย.255130 ต.ค. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ฉ.322-323ต.ค.-พ.ย.255130 ธ.ค. 25511วารสารเย็บเล่มหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ฉบับเย็บเล่ม
ฉ.330-331พ.ค.-มิ.ย.255230 มิ.ย. 25521รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ฉ.332ก.ค.255230 ก.ค. 25521รอขึ้นชั้นหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
123456789
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 212
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 3D Audio ทฤษฎีระบบเสียงยุคใหม่ ตอน 1 [บทความวารสาร] / พรชัย ลีลาพรชัย
2 3 เทคโนโลยีสำคัญที่จะทลายขีดจำกัดของการสื่อสารไร้สายในอนาคต
3 4 Channels monitoring system using Visual C# [บทความวารสาร] / วรวุฒิ กำธรพัฒนากูล
4 5G New Radio : รูปแบบการใช้งานและความสามารถแห่งอนาคต [บทความวารสาร] / พรชัย ลีลาพรชัย
5 10 บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน (Arduino) ที่น่าใช้งาน [บทความวารสาร] / จักรพงษ์ มณีศรี
6 10 แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งปี ค.ศ. 2017 [บทความวารสาร] / ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
7 20 เทคโนโลยีการแพทย์แห่งอนาคต [บทความวารสาร] / พรชัย ลีลาพรชัย
8 50 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
9 Android Smart plug ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน NETPIE [บทความวารสาร] / อภิรักษ์ นามแถ่ง
10 Arduino cube 8*8*8 [บทความวารสาร] / อภิรักษ์ นามแถ่ง
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น
เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด