ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1153517
ชื่อเรื่อง99 คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช / สุภาภรณ์ อัษฎมงคล. 
Dewey Call #294.36076 ก518 2555 
ผู้แต่งสุภาภรณ์ อัษฎมงคล 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสำนักเลขานะการสมเด็จพระสังฆราช. 
หัวเรื่องสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน),2456---คำถามและคำตอบ. 
ISBN9786163056771 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักเลขานะการสมเด็จพระสังฆราช, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001951890294.36076 ก518 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001951908294.36076 ก518 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น