ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1153513
ชื่อเรื่องท้องถิ่นบางบัวทอง / พิศาล บุญผูก. 
Dewey Call #915.9304 พ38ท 2554 
ผู้แต่งพิศาล บุญผูก 
ผู้แต่งเพิ่มเติมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หัวเรื่องนนทบุรี--บางบัวทอง--ประวัติ. 
 นนทบุรี--บางบัวทอง--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
 นนทบุรี--บางบัวทอง--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. 
ISBN9786165054447 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001952377915.9304 พ38ท 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น