ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1153496
ชื่อเรื่องสันติภาพในเปลวเพลิง / สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี. 
Dewey Call #303.625 ส467ส 2547 
ผู้แต่งสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 
หัวเรื่องการก่อการร้าย--ไทย (ภาคใต้) 
 ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท. 
 ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท. 
ISBN9749697480 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์, 2547 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001950223303.625 ส467ส 2547 ฉ.1SOUTHERN DATAหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ข้อมูลภาคใต้ (ชั้น 2)ใช้ภายในห้องสมุด
30000001950199303.625 ส467ส 2547 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น