ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1153201
ชื่อเรื่อง3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร / ฟุรุชิบะ ยะซุฮะรุ ; แปลโดย มังกร โรจน์ประภากร. 
ชื่อเรื่องสาม ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร. 
Dewey Call #658.2 ฟ47ส 2555 
ผู้แต่งฟุรุชิบะ, ยะซุฮะรุ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมังกร โรจน์ประภากร, ผู้แปล. 
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 
หัวเรื่องการจัดการอุตสาหกรรม. 
 การควบคุมคุณภาพ. 
 การบริหารคุณภาพโดยรวม. 
 การจัดการโรงงาน. 
ISBN9789744434616 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) , 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001951742658.2 ฟ47ส 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001951718658.2 ฟ47ส 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น