ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1152928
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา / ปาร์รามอง ; ภุชงค์ เดชอาคม, แปล. 
Dewey Call #611 ป27ก 2555 
ผู้แต่งปาร์รามอง 
ผู้แต่งเพิ่มเติมภุชงค์ เดชอาคม, ผู้แปล. 
หัวเรื่องกายวิภาคศาสตร์. 
 สรีรวิทยา. 
ISBN9786160411337 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001957301611 ป27ก 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001957277611 ป27ก 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010216186611 ป27ก 2555 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010216194611 ป27ก 2555 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010537607611 ป27ก 2559 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010537615611 ป27ก 2559 ฉ.6General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010537623611 ป27ก 2559 ฉ.7General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010537631611 ป27ก 2559 ฉ.8General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010537649611 ป27ก 2559 ฉ.9General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น