ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1152779
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ. 
Dewey Call #425 พ34ว 2550 
ผู้แต่งพิณทิพย์ ทวยเจริญ 
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์. 
 ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์. 
 ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา. 
 ภาษาอังกฤษ--แบบฝึกหัด. 
ISBN9789745719903 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010053084425 พ34ว 2550 ล.1 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010053092425 พ34ว 2550 ล.1 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010053100425 พ34ว 2554 ล.2 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010053118425 พ34ว 2554 ล.2 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น