ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1152399
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา / ศิริรัตน์ แอดสกุล.  
Dewey Call #301 ศ37ค 2555 
ผู้แต่งศิริรัตน์ แอดสกุล 
หัวเรื่องสังคมวิทยา. 
ISBN9789740329817 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010081150301 ศ37ค 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010081168301 ศ37ค 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010081176301 ศ37ค 2555 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010293771301 ศ37ค 2555 ฉ.10General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010293789301 ศ37ค 2555 ฉ.11General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010293797301 ศ37ค 2555 ฉ.12General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010293805301 ศ37ค 2555 ฉ.13General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010108482301 ศ37ค 2557 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010108524301 ศ37ค 2557 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010108565301 ศ37ค 2557 ฉ.6General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
12