ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1152374
ชื่อเรื่องการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย / วาทิต เบญจพลกุล. 
Dewey Call #621.382 ว24ก 2555 
ผู้แต่งวาทิต เบญจพลกุล 
หัวเรื่องระบบการสื่อสารข้อมูล. 
 การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล. 
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์. 
 โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์. 
ISBN9789740329770 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010048647621.382 ว24ก 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010048654621.382 ว24ก 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010048662621.382 ว24ก 2555 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น