ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1152361
ชื่อเรื่องพื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกันและหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน / กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์. 
Dewey Call #616.079 ก113พ 2555 
ผู้แต่งกัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยรังสิต. คณะเทคนิคการแพทย์. 
หัวเรื่องวิทยาภูมิคุ้มกัน. 
 ระบบภูมิคุ้มกัน--การทดสอบ. 
 โรคภูมิคุ้มกัน. 
ISBN9789743653704 
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010048753616.079 ก113พ 2555 [ซีดี-รอม] ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000010048761616.079 ก113พ 2555 [ซีดี-รอม] ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000010048738616.079 ก113พ 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010048746616.079 ก113พ 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น