ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1151978
ชื่อเรื่อง20 คำถามสำคัญของฟิสิกส์ / ไมเคิล บรูกส์ ; บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ, แปล. 
Dewey Call #530.07 บ17ย 2555. 
ผู้แต่งบรูกส์, ไมเคิล 
ผู้แต่งเพิ่มเติมบุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ, แปล. 
หัวเรื่องฟิกสิกส์--การศึกษาและการสอน. 
 ฟิสิกส์--คำถามและคำตอบ. 
ISBN9789740209225 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010025843530.07 บ17ย 2555. ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010025835530.07 บ17ย 2555. ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010213167530.07 บ17ย 2556 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010213175530.07 บ17ย 2556 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น