ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1151966
ชื่อเรื่องสำนวนเยอรมันน่ารู้ / วรรณา แสงอร่ามเรือง. 
Dewey Call #433.13 ว17ส 2555 
ผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง 
ผู้แต่งเพิ่มเติมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ. 
หัวเรื่องภาษาเยอรมัน--สำนวนโวหาร. 
 ภาษาเยอรมัน--การใช้ภาษา. 
 ภาษาเยอรมัน--คำศัพท์. 
ISBN9786165514781 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010025744433.13 ว17ส 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010025751433.13 ว17ส 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น