ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1151688
ชื่อเรื่องตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ / ภัทรชัย กีรติสิน. 
Dewey Call #616.9201 ภ114ต 2552 
ผู้แต่งภัทรชัย กีรติสิน 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงแก้ไข) 
หัวเรื่องวิทยาแบคทีเรีย. 
 แบคทีเรีย. 
ISBN9749418123 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010042293616.9201 ภ114ต 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:31 ม.ค. 2564
30000010042301616.9201 ภ114ต 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:31 ม.ค. 2564