ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1151684
ชื่อเรื่องคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / จิตเกษม สุวรรณรัฐ, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #616.07543 ค17 2554 
ผู้แต่งเพิ่มเติมจิตเกษม สุวรรณรัฐ, บรรณาธิการ. 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์. 
หัวเรื่องการวินิจฉัยด้วยคลื่นเหนือเสียง. 
 ทารกในครรภ์--การดูภาพด้วยคลื่นเหนือเสียง. 
 สูติศาสตร์. 
ISBN9789741149492 
พิมพลักษณ์สงขลา : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010045924616.07543 ค17 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010045932616.07543 ค17 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น