ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1151326
ชื่อเรื่องการเขียนเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : หลักการและปฏิบัติ / ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย. 
Dewey Call #425 พ91ก 2555 
ผู้แต่งไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย 
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ--ประโยค--การเขียน. 
 ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา. 
 ภาษาอังกฤษ--การเขียน. 
 ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์. 
ISBN9786165381178 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010019911425 พ91ก 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010019937425 พ91ก 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น