ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1151153
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย / สมคิด พรมจุ้ย. 
Dewey Call #808.066 ส16ก 2555 
ผู้แต่งสมคิด พรมจุ้ย 
หัวเรื่องการเขียนทางวิชาการ. 
 การเขียนรายงาน. 
 วิทยานิพนธ์ 
ISBN9789747528428 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010054777808.066 ส16ก 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010054785808.066 ส16ก 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010054793808.066 ส16ก 2555 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010054801808.066 ส16ก 2555 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น