ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1151028
ชื่อเรื่องการพยาบาลสูติศาสตร์ / สุภาพ ไทยแท้. 
Dewey Call #618.5 ส46ก 2554 
ผู้แต่งสุภาพ ไทยแท้ 
หัวเรื่องการพยาบาลสูติศาสตร์. 
 ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด. 
 สูติศาสตร์. 
ISBN9789740329084 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002524316618.5 ส46ก 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002524324618.5 ส46ก 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น