ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1150980
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 15 (เอกสารตะวันตกและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก) / อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และศุภการ สิริไพศาล, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #959.3 ห15 2555 
ผู้แต่งเพิ่มเติมอรพินท์ คำสอน, บรรณาธิการ. 
 ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, บรรณาธิการ. 
 ศุภการ สิริไพศาล, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องวรรณกรรมไทย. 
 นิราศ. 
 ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, รัชกาลที่ 5, 2411-2453. 
 ไทย (ภาคตะวันออก)--ประวัติศษสตร์. 
ISBN9786167070940 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010024176959.3 ห15 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010024184959.3 ห15 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น