ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1150979
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) / อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริโพศาล, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #959.3 ห15 2555 
ผู้แต่งเพิ่มเติมอรพินท์ คำสอน, บรรณาธิการ. 
 ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, บรรณาธิการ. 
 ศุภการ สิริไพศาล, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องวรรณกรรมไทย. 
 ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงธนบุรี, 2310-2325. 
 ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา. 
ISBN9786167070933 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010024218959.3 ห15 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010024226959.3 ห15 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น