ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1150632
ชื่อเรื่องจิตรกรรมสร้างสรรค์ / สมภพ จงจิตต์โพธา. 
Dewey Call #750 ส16จ 2552 
ผู้แต่งสมภพ จงจิตต์โพธา 
หัวเรื่องจิตรกรรม. 
ISBN9786115120451 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป์, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002526949750 ส16จ 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002526915750 ส16จ 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น