ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1150460
ชื่อเรื่อง8 K's + 5 K's ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน / จีระ หงส์ลดารมภ์. 
Dewey Call #331.12 จ35ป 2555 
ผู้แต่งจีระ หงส์ลดารมภ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมวราพร ชูภักดี, ผู้เรียบเรียง. 
 เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป, ผู้เรียบเรียง. 
หัวเรื่องทรัพยากรมนุษย์. 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 
ISBN9786169107606 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : Chira Academy Publishing, 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002526535331.12 จ35ป 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010026502331.12 จ35ป 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010026528331.12 จ35ป 2555 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:11 พ.ย. 2563
30000010026510331.12 จ35ป 2555 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010026544331.12 จ35ป 2555 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น