ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1150446
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / ภูฟ้า เสวกพันธ์. 
Dewey Call #371.9046 ภ416ก 2555 
ผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์ 
หัวเรื่องการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ. 
 เด็กพิเศษ--การศึกษาและการสอน. 
 การศึกษาพิเศษ. 
ISBN9789740329435 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010015620371.9046 ภ416ก 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010015638371.9046 ภ416ก 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010015646371.9046 ภ416ก 2555 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010015653371.9046 ภ416ก 2555 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010206401371.9046 ภ416ก 2555 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010206419371.9046 ภ416ก 2555 ฉ.6General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น