ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1150245
ชื่อเรื่อง2553 อ่านข่าวอ่านสังคมไทย / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. 
Dewey Call #303 น19ส 2555 
ผู้แต่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 
หัวเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์--แง่สังคม. 
 การทำแท้ง--แง่สังคม. 
 กลุ่มชาติพันธุ์. 
 วัฒนธรรมเกาหลี--ไทย. 
 ไทย--ภาวะสังคม. 
ISBN9786167154084 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2555 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010004129303 น19ส 2555 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010004137303 น19ส 2555 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010004145303 น19ส 2555 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น