ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1150157
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงจีน / ไช่จั๋วจือ ; หลูเหยียนกวง, ภาพประกอบ ; ปานชีวา บุตราช, แปล. 
Dewey Call #920.7251 ช92ห 2554 
ผู้แต่งไช่, จั๋วจือ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมหลูเหยียนกวง, ภาพประกอบ.  
 ปานชีวา บุตราช, แปล. 
หัวเรื่องสตรี--จีน--ชีวประวัติ. 
 จีน--ประวัติศาสตร์. 
ISBN9786162073090 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่มข้อมูลการสั่งซื้อ
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000010010480920.7251 ช92ห 2554 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000010010498920.7251 ช92ห 2554 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น